Vacatures voor artsen

Inhoudstafel
Het OLV Ziekenhuis ondersteunt zijn artsen in hun ambities

Vervoeg het medisch team van OLV

Resident Cardiale Revalidatie (erkende stageplaats)

Het OLV Hartcentrum is een tertiair niet-universitair centrum met 30 jaar ervaring in hooggespecialiseerde cardiale zorg en expertise binnen het gehele domein van cardiologie, van poliklinische activiteit tot de meest innovatieve interventionele technieken, van hartfalenkliniek tot cardiochirurgie en transplantatie. Jaarlijks revalideren in ons centrum  meer dan 400 patiënten. Sinds september 2020 heeft de dienst cardiale revalidatie de EAPC Accreditatie.

Ons Hartcentrum draagt teaching, innovatie en research hoog in het vaandel.

Functie:

 • U bent actief op dienst cardiologie.
 • U wordt betrokken bij de werking van de cardiale revalidatie.
 • U participeert aan de raadplegingsactiviteit, infosessies voor patiënten en wekelijkse multidisciplinaire revalidatiestaf.
 • U heeft belangstelling voor wetenschappelijke projecten & deelname aan klinische studies.  In overleg kan u ook ingeschakeld worden bij de opvolging en ontwikkeling van een wetenschappelijk project met het oog op een publicatie.
 • In functie van bijkomende interesses zal u verder ook betrokken worden in klinische activiteit, cardiale imaging of devices.
 • U participeert aan het klinisch wachtsysteem.

Profiel:

 • U bent arts met specialisatie in de cardiologie en u bent wettelijk bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U beheerst het Nederlands, alsook voldoende kennis van het Frans en het Engels.
 • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.
 • U hebt een bijzondere interesse voor cardiale revalidatie en multidisciplinaire zorg.

Aanbod:

 • Opleidingsplaats cardiale revalidatie (voltijds, 1 jaar) met nadruk op consultaties revalidatie, spiro-ergometrie, preventie en multidisciplinaire werking. Na dit jaar kan u uw erkenning aanvragen.
 • Te starten vanaf 1/8/2021.
 • Wij bieden een gepaste verloning en contractuele overeenkomst conform deze verantwoordelijke functie.

Geïnteresseerden worden verzocht een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae te richten aan:

Dr Eric Wyffels, diensthoofd Cardiologie: eric.wyffels@olvz-aalst.be
Dr Sofie Cuypers, diensthoofd en stagemeester Cardiale revalidatie: sofie.cuypers@olvz-aalst.be
 

Resident Hartfalen

Het OLV Hartcentrum is een tertiair niet-universitair centrum met meer dan 30 jaar ervaring in hooggespecialiseerde cardiale zorg. Het centrum biedt een breed therapeutisch arsenaal aan voor hartfalenpatiënten: medicamenteuze behandeling, cardiale revalidatie, implantatie van biventriculaire pacemakers en defibrillatoren, percutane behandeling van structureel hartlijden (TAVI, Mitraclip, IASD, …), implantatie van assist devices en harttransplantatie. Ons Hartcentrum draagt teaching, innovatie en research hoog in het vaandel. We participeren in een breed scala aan klinische studies.

Wij wensen onze dienst uit te breiden met een resident hartfalen.

Functie:

 • U bent actief op de gespecialiseerde afdeling van gehospitaliseerde hartfalenpatiënten waar u in nauwe samenwerking met collega’s instaat voor diagnostiek, behandeling en opvolging van complexe hartfalenproblematiek.
 • U wordt betrokken bij de werking van de multidisciplinaire hartfalenkliniek. Deze focust zich op hoogrisico patiënten, zowel HFrEF, HFmrEF als HFpEF.
 • U participeert aan de raadplegingsactiviteit, met focus op op ambulante opvolging van hartfalenpatiënten.
 • U participeert aan de wekelijkse hartfalen-, LVAD- en transplantstaf.
 • U heeft belangstelling voor wetenschappelijke projecten & deelname aan klinische studies. In overleg kan u ook ingeschakeld worden bij de opvolging en ontwikkeling van een wetenschappelijk project met het oog op een publicatie.
 • In functie van bijkomende interesses kan u betrokken worden in het programma cardiale revalidatie, imaging of devices.
 • U participeert aan het klinisch wachtsysteem.
 • Het betreft een voltijdse betrekking voor een initiële periode van 1 jaar.

Profiel:

 • U bent arts met specialisatie in de cardiologie en u bent wettelijk bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U beheerst het Nederlands, alsook voldoende kennis van het Frans en het Engels.
 •  U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.
 • U hebt een bijzondere interesse voor hartfalen en multidisciplinaire zorg.

Aanbod:

 • Een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar).
 •  Wij bieden een gepaste verloning en contractuele overeenkomst conform deze verantwoordelijke functie.

Geïnteresseerden worden verzocht een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae te richten aan:

 • Dr. Eric Wyffels, diensthoofd cardiologie: eric.wyffels@olvz-aalst.be
 • Dr. Jozef Bartunek, clusterhoofd hartfalen: jozef.bartunek@olvz-aalst.be Tel. secr. Hartcentrum OLV Aalst: 053/72 44 39

Resident cardiologie

De dienst Cardiologie bestaat momenteel uit 23 stafleden en ontplooit zijn activiteiten op alle terreinen van de cardiologie binnen het Hartcentrum: niet-invasieve cardiologie, invasieve cardiologie, elektrofysiologie, hartfalen, pre- en post-transplant follow up, congenitale cardiologie, intensieve zorgen, cardiale revalidatie en uitgebreide non-invasieve cardiale imaging.

De dienst Cardiologie biedt afwisselend werk in een multidisciplinaire omgeving & team binnen een sterk innovatieve organisatie en discipline met bijzonder veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek.

Om voor deze vacature in aanmerking te komen dient u in België erkend te zijn als geneesheer-specialist in de algemene cardiologie.

Inlichtingen over deze functie en werkvoorwaarden kan u bekomen bij Dr. Eric Wyffels, Diensthoofd Cardiologie (Tel. Secretariaat Staf cardiologie 053/72.44.39 Mevr. M. Kuppens). Kandidaten dienen ten laatste op 15/11/2020 een uitgebreid curriculum vitae op te sturen of te mailen naar:

 • Dr. Wim Jorissen, Medisch Directeur, email wim.jorissen@olvz-aalst.be
 • Dr. Eric Wyffels, Diensthoofd Cardiologie, email eric.wyffels@olvz-aalst.be OLV Ziekenhuis, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst.

Opleidingsplaats cardiale revalidatie (deeltijds) op de campus Aalst en Asse

Functie

 • U bent actief op dienst cardiale revalidatie.
 • U wordt betrokken bij de werking van het multidisciplinaire team.
 • U participeert aan de raadplegingsactiviteit, infosessies voor patiënten en wekelijkse revalidatiestaf.
 • U heeft belangstelling voor wetenschappelijke projecten & deelname aan klinische studies. In overleg kan u ook ingeschakeld worden bij de opvolging en ontwikkeling van een wetenschappelijk project met het oog op een publicatie.
 • Het betreft een deeltijdse betrekking voor een periode van 2 jaar.

Profiel

 • U bent arts met specialisatie in de cardiologie en u bent wettelijk bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U beheerst het Nederlands, alsook voldoende kennis van het Frans en het Engels.
 • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.
 • U hebt een bijzondere interesse voor cardiale revalidatie en multidisciplinaire zorg.

Aanbod

 • Opleidingsplaats cardiale revalidatie (deeltijds) met nadruk op consultaties revalidatie, spiro-ergometrie, preventie en multidisciplinaire werking. Na 2 jaar kan u uw erkenning aanvragen.
 • Te starten vanaf 1/8/2020, kan eventueel ook later.
 • Wij bieden een gepaste verloning en contractuele overeenkomst conform deze verantwoordelijke functie.

Geïnteresseerden worden verzocht een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae te richten aan:

 • Dr Eric Wyffels, diensthoofd Cardiologie: eric.wyffels@olvz-aalst.be
 • Dr Sofie Cuypers, stagemeester Cardiale revalidatie: sofie.cuypers@olvz-aalst.be

Arts neurochirurgie

Het betreft een voltijdse betrekking. Om voor deze vacature in aanmerking te komen dient u in België erkend te zijn als arts-specialist in de Neurochirurgie, bijzondere kennis in een deeldomein is een pluspunt.

Inlichtingen over deze functie en bijhorende interessante werkvoorwaarden kan u verkrijgen bij Dr. Frederic Martens, diensthoofd Neurochirurgie (053/72 43 73).

Voor uw kandidatuurstelling, gelieve een uitgebreid curriculum vitae voor 31/10/2019 op te sturen of te mailen naar:

Arts dermatologie

Het betreft een voltijdse betrekking, deels voor het OLV Ziekenhuis, deels voor de praktijk Dermatology Group Aalst, zijnde Dr. Biesemans, Dr. De Boulle en Dr. Rasschaert). Om voor deze vacature voor een toegelaten arts voor de dienst Dermatologie in aanmerking te komen dient u in België erkend te zijn als geneesheer-specialist in de Dermatologie.

Inlichtingen over deze functie en werkvoorwaarden kan u bekomen bij Dr. Maria Cosco (maria.cosco@olvz-aalst.be – 053/72 43 60).

Kandidaten dienen een uitgebreid curriculum vitae op te sturen of te mailen, naar: