Vacatures voor artsen

Inhoudstafel
Fellowship Urgentiegeneeskunde

Fellow Urgentiegeneeskunde

Ons aanbod

 • De spoedgevallendiensten van de beide Aalsterse ziekenhuizen zijn in volle voorbereiding op een integratietraject  tegen 1/1/2025 , waarin de urgentiedienst één geheel zal vormen met de dienst Anesthesie-Intensieve Zorgen-Urgentiegneeskunde.
 • Aktueel wordt op 4 campussen een dienst urgentiegeneeskunde geëxploiteerd met in tot tegen de 100.000 contacten op jaarbasis.
 • Beide diensten beschikken samen over 2 MUG-functies ( Aalst en G’bergen) en een PIT functie  (Asse) en een centrum voor hyperbare zuurstofherapie ( Aalst) en een  DGU trauma-erkenning
 • Wij bieden een volwaardige opleiding, en mogelijkheid tot ALS en POCUS opleiding ter plaatse.

Profiel

 • U hebt een erkenning in één van de basisdisciplines die vereist zijn om een bzijondere bekwaming in de urgentiegeneeksunde te bekomen
 • U heeft een bijzondere interesse in de urgentiegeneeskunde en u bent beschikbaar vanaf oktober 2023.
 • U bent een toegewijde, empatische teamplayer met goede communicatieve skills.
 • U beheerst de beide landstalen op een vlotte wijze.
 • U bent bereid campus overschrijdend te werken en deel te nemen aan het   wachtsysteem op de dienst spoedgevallen.

Interesse?

Verdere info kan U bekomen bij Dr. Koen De Decker, diensthoofd Anesthesie-Intensieve Zorgen–Urgentie OLV (Koen.De.Decker@olvz-aalst.be  of 053/724839) of Dr. Lieven Vergote, diensthoofd urgentiegeneeskudne A.S.Z.  (lieven.vergote@asz.be )

Hartfalencardioloog

Het Hartcentrum OLV Aalst biedt een breed therapeutisch arsenaal aan voor hartfalenpatiënten: medicamenteuze behandeling, cardiale revalidatie, implantatie van biventriculaire pacemakers en defibrillatoren, percutane behandeling van structureel hartlijden (TAVI, Mitraclip, IASD, …), implantatie van assist devices en harttransplantatie: hartfalen van A tot Z dus. Wij wensen onze dienst uit te breiden met een cardioloog met aandachtsgebied hartfalen.

Functie:

 • U versterkt een hooggespecialiseerd team waar u in nauwe samenwerking met collega’s instaat voor diagnostiek, behandeling en opvolging van patiënten met complexe hartfalenproblematiek, zowel ambulant als gehospitaliseerd.
 • U wordt betrokken bij de werking van de multidisciplinaire hartfalenkliniek. Deze focust zich op hoog-risicopatiënten, zowel HFrEF, HFmrEF als HFpEF. 
 • U participeert aan de raadplegingsactiviteit, met focus op ambulante opvolging van hartfalenpatiënten en met oog voor innovaties in de ambulante zorg zoals HF-telemonitoring.
 • U participeert aan de wekelijkse hartfalen-, LVAD- en transplantstaf.
 • U heeft belangstelling voor wetenschappelijke projecten en deelname aan klinische studies.
 • U levert een actieve bijdrage aan educatieve activiteiten voor arts-assistenten in opleiding en verpleegkundigen.

Profiel:

 • U bent arts met specialisatie in de cardiologie en u bent wettelijk bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U beheerst het Nederlands, alsook voldoende kennis van het Frans en het Engels.
 • U hebt een bijzondere interesse voor hartfalen en multidisciplinaire hartfalenzorg. Een voltooide ESC-opleiding hartfalen (HFA certificaat) is een pluspunt.
 • Bijzondere klinische en wetenschappelijke ervaring en educatie in hartfalen en harttransplantatie strekt tot aanbeveling.

Aanbod:

 • Een mooie en uitdagende positie (na de reglementaire proeftijd) in een ruime associatie van cardiologen en cardiochirurgen.
 • U werkt dagdagelijks samen in een dynamisch team van hartfalenartsen en hartfalenverpleegkundigen.
 • Er is mogelijkheid tot zelfontplooiing op basis van uw individuele interesses.

Geïnteresseerden worden verzocht een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae te richten aan:

 • Dr. Eric Wyffels, coördinerend diensthoofd Hartcentrum OLV Aalst: eric.wyffels@olvz-aalst.be
 • Dr. Ward Heggermont, clusterhoofd Hartfalen: ward.heggermont@olvz-aalst.be

Tel. secr. Hartcentrum OLV Aalst: 053/72 44 39

Indien u op gesprek wordt uitgenodigd, verzoeken wij u alle nodige attesten en erkenningen mee te brengen voor nazicht (onder andere diploma geneeskunde, artsenvisum, erkenningsbesluit cardiologie). Bij het vinden van een geschikte kandidaat behouden wij ons het recht voor de vacature af te sluiten.

Resident hartfalen

Het OLV Hartcentrum is een tertiair niet-universitair centrum met meer dan 30 jaar ervaring in hooggespecialiseerde cardiale zorg. Het centrum biedt een breed therapeutisch arsenaal aan voor hartfalenpatiënten: medicamenteuze behandeling, cardiale revalidatie, implantatie van biventriculaire pacemakers en defibrillatoren, percutane behandeling van structureel hartlijden (TAVI, Mitraclip, IASD, …), implantatie van assist devices en harttransplantatie. Ons Hartcentrum draagt teaching, innovatie en research hoog in het vaandel. We participeren in een breed scala aan klinische studies.
Wij wensen onze dienst uit te breiden met een resident hartfalen.

Functie:

 • U bent actief op de gespecialiseerde afdeling van gehospitaliseerde hartfalenpatiënten waar u in nauwe samenwerking met collega’s instaat voor diagnostiek, behandeling en opvolging van complexe hartfalenproblematiek.
 • U wordt betrokken bij de werking van de multidisciplinaire hartfalenkliniek. Deze focust zich op hoogrisicopatiënten, zowel HFrEF, HFmrEF als HFpEF. 
 • U participeert aan de raadplegingsactiviteit, met focus op op ambulante opvolging van hartfalenpatiënten.
 • U participeert aan de wekelijkse hartfalen-, LVAD- en transplantstaf.
 • U heeft belangstelling voor wetenschappelijke projecten & deelname aan klinische studies. In overleg kan u ook ingeschakeld worden bij de opvolging en ontwikkeling van een wetenschappelijk project met het oog op een publicatie.
 • In functie van bijkomende interesses kan u betrokken worden in het programma cardiale revalidatie, imaging of devices.
 • U participeert aan het klinisch wachtsysteem.
 • Het betreft een voltijdse betrekking voor een initiële periode van 1 jaar.

Profiel:

 • U bent arts met specialisatie in de cardiologie en u bent wettelijk bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U beheerst het Nederlands, alsook voldoende kennis van het Frans en het Engels.
 • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.
 • U hebt een bijzondere interesse voor hartfalen en multidisciplinaire zorg.

Aanbod:

 • Een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar) vanaf 01/08/2023.
 • Wij bieden een gepaste verloning en contractuele overeenkomst conform deze verantwoordelijke functie.
  Geïnteresseerden worden verzocht een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae te richten aan:

Dr. Eric Wyffels, diensthoofd Hartcentrum OLV Aalst: eric.wyffels@olvz-aalst.be
Dr. Ward Heggermont, clusterhoofd hartfalen: ward.heggermont@olvz-aalst.be
Tel. secr. Hartcentrum OLV Aalst: 053/72 44 39

​​​​​​​Indien u op gesprek wordt uitgenodigd, verzoeken wij u alle nodige attesten en erkenningen mee te brengen voor nazicht (onder andere diploma geneeskunde, artsenvisum, erkenningsbesluit cardiologie).

Resident Cardiale beeldvorming

Om ons team te versterken en de cardiale beeldvorming voor onze patiënten uit te bouwen, zijn we op zoek naar een resident cardiale beeldvorming. Te starten vanaf 1/10/2024.

Functie:

 • U bent actief in de cardiale beeldvorming waar u wordt ingeschakeld in alle echocardiografische technieken meer in het bijzonder ook de transoesofageale echocardiografie, de stressechocardio (dobutamine en fiets), en de begeleiding van cardiale interventies via transoesofageale echocardiografie. U hebt de kans mee opgeleid te worden en deel te nemen aan de vorming m.b.t. coronaire CT en cardiale MRI.
 • U participeert in de raadplegingsactiviteit van de dienst Cardiologie.
 • U participeert aan het wachtsysteem klinische cardiologie samen met de vaste stafleden en aan de CCU inslapende wachten.
 • U helpt, enkel waar nodig, met de adviezen op zaal/spoed in samenwerking met de ASO’s cardiologie en de andere residenten.
 • Het betreft een voltijdse betrekking voor een periode van 1 jaar, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.

Profiel:

 • U bent in het bezit van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde en u bent arts met een specialisatie in de cardiologie en u bent bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U beheerst het Nederlands vlot. Bijkomende kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.
 • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten. Het welbevinden van de patiënt en kwalitatieve zorgverstrekking zijn uw hoogste prioriteiten.

Aanbod:

 • Het residentenmandaat voorziet in 1 jaar aanstelling, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.
 • Wij bieden een marktconforme verloning aan overeenkomstig deze verantwoordelijke functie.
 • In functie van de noodwendigheden van de dienst en van uw persoonlijke interesses, kan een aangepast programma uitgewerkt worden waarbij u zich ten dele kan toeleggen op het deelspecialisme van uw voorkeur.
 • 20 wettelijke vakantiedagen + 10 wettelijke feestdagen.
 • 5 dagen wetenschappelijk verlof voor het bijwonen van studiedagen, congressen, wetenschappelijk werk.

Contact:

Geïnteresseerden richten een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae aan:

Hartcentrum Aalst
Dr. E. Wyffels – Coördinerend Diensthoofd
eric.wyffels@olvz-aalst.be
053/ 72 44 39

Resident klinische cardiologie

  Om ons team te versterken, en de klinische zorg voor onze patiënten uit te bouwen, zijn we op zoek naar een algemeen resident cardiologie.

  Functie:

  • U bent actief in klinische patiëntenzorg met bijzondere aandacht voor de gehospitaliseerde patiënt. U bent in staat om desgevallend autonoom een afdeling te superviseren.
  • U bent actief in klinische patiëntenzorg met bijzondere aandacht voor patiënten op de Coronary Care Unit (CCU), waar u zich verder kan in bekwamen met het oog op een erkenning in de Intensieve Zorgen.
  • U participeert eventueel in de raadplegingsactiviteit van de dienst Cardiologie.
  • U participeert aan de zorg voor de patiënt op de Spoedgevallen, weliswaar exclusief voor de dienst Cardiologie.
  • U participeert aan het wachtsysteem klinische cardiologie samen met de vaste stafleden.
  • Het betreft een voltijdse betrekking voor een initiële periode van 1 jaar, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.

  Profiel:

  • U bent in het bezit van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts met een specialisatie in de cardiologie en u bent bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
  • U beheerst het Nederlands vlot. Bijkomende kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.
  • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
  • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten. Het welbevinden van de patiënt en kwalitatieve zorgverstrekking zijn uw hoogste prioriteiten.

  Aanbod:

  • Het residentenmandaat voorziet in 1 jaar aanstelling, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.
  • Wij bieden een marktconforme verloning overeenkomstig deze verantwoordelijke functie.
  • In functie van de noodwendigheden van de dienst en van uw persoonlijke interesses, kan een aangepast programma uitgewerkt worden waarbij u zich ten dele kan toeleggen op het deelspecialisme van uw voorkeur.
  • 20 wettelijke vakantiedagen + 10 wettelijke feestdagen.
  • 5 dagen wetenschappelijk verlof voor het bijwonen van studiedagen, congressen, wetenschappelijk werk.

  Contact:

  Geïnteresseerden richten een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae aan:

  Hartcentrum Aalst
  Dr. E. Wyffels – Coördinerend Diensthoofd eric.wyffels@olvz-aalst.be
  053/ 72 44 39

  Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale reputatie in specifieke zorggebieden. Onze activiteiten concentreren zich op drie campussen (Aalst, Asse en Ninove) van waaruit gecentreerde en geïntegreerde multidisciplinaire zorg wordt aangeboden.

  Als arts kunt u in het OLV Ziekenhuis een loopbaan uitbouwen in een dynamische omgeving, waarin een multidisciplinaire aanpak de norm is, waarin aandacht voor de patiënt centraal staat, én waarin medische innovatie hoog in het vaandel wordt gedragen.

  Wij hebben momenteel de volgende medische vacatures

  Opleidingsplaats Cardiale Revalidatie (ev. in combinatie met residentschap)

  Het OLV Hartcentrum biedt een opleidingsplaats cardiale revalidatie (deeltijds) of voltijds in combinatie met een residentschap klinische cardiologie, cardiale imaging of hartfalen aan op de campus Aalst en Asse.

  Functie:

  • U bent actief op de dienst cardiale revalidatie en eventueel andere cardio-specialismen indien voltijds residentschap.
  • U wordt betrokken bij de werking van het multidisciplinaire team.
  • U participeert aan de raadplegingsactiviteit, infosessies voor patiënten en wekelijkse revalidatiestaf.
  • U heeft belangstelling voor wetenschappelijke projecten & deelname aan klinische studies. In overleg kan u ook ingeschakeld worden bij de opvolging en ontwikkeling van een wetenschappelijk project met het oog op een publicatie.
  • Het betreft een betrekking voor een periode van 1-2 jaar (afhankelijk van deeltijds of voltijds regime).

  Profiel:

  • U bent arts met specialisatie in de cardiologie en u bent wettelijk bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
  • U beheerst het Nederlands, alsook voldoende kennis van het Frans en het Engels.
  • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
  • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.
  • U hebt een bijzondere interesse voor cardiale revalidatie en multidisciplinaire zorg.

  Aanbod:

  • Opleidingsplaats cardiale revalidatie en/of combinatie met residentschap met nadruk op consultaties revalidatie, spiro-ergometrie, preventie en multidisciplinaire werking. Na 2 jaar kan u uw erkenning aanvragen.
  • Te starten vanaf 1/8/2023, kan eventueel ook later.
  • Wij bieden een gepaste verloning en contractuele overeenkomst conform deze verantwoordelijke functie.

  Geïnteresseerden worden verzocht een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae te richten aan:

  • Dr Eric Wyffels, Coördinerend Diensthoofd cardiologie – eric.wyffels@olvz-aalst.be
  • Dr Sofie Cuypers, Clusterverantwoordelijke & stagemeester Cardiale Revalidatie/ Staflid Cardiologie – sofie.cuypers@olvz-aalst.be

  Indien u op gesprek wordt uitgenodigd, verzoeken wij u alle nodige attesten en erkenningen mee te brengen voor nazicht (onder andere maar niet uitsluitend: diploma geneeskunde, artsenvisum, erkenningsbesluit cardiologie).

  Staflid neurochirurgie

  Het betreft een voltijdse betrekking voor onmiddellijke indiensttreding.

  Om voor deze vacature in aanmerking te komen dient u in België erkend te zijn als arts-specialist in de Neurochirurgie, bijzondere kennis in een deeldomein is een pluspunt.

  Inlichtingen over deze functie en bijhorende interessante werkvoorwaarden kan u verkrijgen bij Dr. Frederic Martens, diensthoofd Neurochirurgie (053/72 43 73).

  Voor uw kandidatuurstelling, gelieve een uitgebreid curriculum vitae op te sturen of te mailen naar:

  Geriater

  Onze activiteiten concentreren zich op twee campussen (Aalst en Asse) van waaruit gecentreerde en geïntegreerde multidisciplinaire zorg wordt aangeboden. Om ons huidig team van zes geriaters te versterken, zijn we op
  zoek naar een gedreven en enthousiaste nieuwe collega. U vervoegt een ambitieuze dienst in volle ontwikkeling die verspreid is over 2 campussen.

  Campus Aalst

  • Beschikt momenteel over twee geriatrie-afdelingen met 31 en 30 bedden. De ambitie is om een derde afdeling te openen.
  • Organiseert 4 dagen per week een geriatrisch dagziekenhuis.
  • Werkt met een intern liaisonteam van 3 medewerkers.
  • Werkt nauw samen met verschillende andere medische disciplines binnen het ziekenhuis:
   • Dienst ortho-geriatrie met de collega’s van orthopedie
   • Dienst onco-geriatrie met de collega’s-oncologen
   • Samenwerking met fysiotherapie op de SP-afdeling (30 bedden).

  Campus Asse

  • Beschikt over een afdeling geriatrie met 30 bedden.
  • Beschikt over een palliatieve zorgeenheid met 6 bedden.
  • Organiseert 1 dag per week een geriatrisch dagziekenhuis met de ambitie om dit verder uit te
  • bouwen.
  • Werkt nauw samen met verschillende andere medische disciplines binnen het ziekenhuis:
   • Dienst ortho-geriatrie met de collega’s van orthopedie
   • Dienst cardio-geriatrie met de collega’s van cardiologie.

  Om voor deze vacature in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn van een in België erkend
  diploma van arts-specialist in de Geriatrie.

  Ons aanbod

  U komt terecht in een aangenaam en collegiaal team van geriaters met plaats voor persoonlijke groei.
  De functie betreft een voltijds betrekking.

  Interesse?

  Inlichtingen over deze functie en bijhorende interessante werkvoorwaarden kan u verkrijgen bij dr.
  Isabelle Depoot – diensthoofd (tel. 053/72.8723) (Tel secretariaat geriatrie 053/724455).
  Stuur uw motivatiebrief samen met uw cv uiterlijk op 31 mei 2023 via mail naar dr. Isabelle Depoot
  (isabelle.depoot@olvz-aalst.be)

   Klinisch bioloog-microbioloog

   Om ons team klinisch biologen binnen het Laboratorium Klinische Biologie op Campus Aalst te versterken, zijn wij op zoek naar een gedreven en enthousiaste arts/apotheker specialist klinisch bioloog met bijzondere interesse in de medische microbiologie.

   Uw functie
   U staat, samen met de andere stafleden microbiologie, in voor de dagelijkse organisatie van de dienst microbiologie (bacteriologie, infectieuze serologie, moleculaire biologie, infectiepreventie), de validatie van de analyses en de consultatieve dienstverlening naar clinici zowel telefonisch als via zaalrondes. U neemt deel aan diverse overlegmomenten binnen het ziekenhuis en aan het wachtsysteem binnen microbiologie. U werkt samen met alle stafleden van het klinisch laboratorium om de doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.

   Als kandidaat dient u te voldoen aan volgende voorwaarden:

   • U bent houder van het diploma van arts of apotheker en van een erkenning of machtiging tot het uitoefenen van de klinisch biologie met bijzondere bekwaamheid in de microbiologie.
   • Ervaring binnen een microbiologisch laboratorium is een pluspunt.
   • Erkenning als medisch microbioloog is een pluspunt.
   • Houder zijn van het diploma master in de ziekenhuishygiëne is een pluspunt.
   • U bent enthousiast, resultaat- en servicegericht, met aandacht voor de organisatie en coördinatie van uw afdeling.
   • U beschikt over leidinggevende en management capaciteiten, bent communicatief sterk en plichtsbewust.
   • U hebt kennis van het kwaliteitssysteem (ISO, BELAC) binnen het laboratorium.

   Ons aanbod
   U komt terecht in een aangenaam en collegiaal team van klinisch biologen met plaats voor persoonlijke groei. De functie is bij voorkeur voltijds, met een contract als zelfstandig arts/apotheker-specialist.

   Interesse?
   Indien gewenst kan u bijkomende informatie inwinnen bij apr. An Boel, diensthoofd microbiologie, an.boel@olvz-aalst.be of 053/72.47.85 of bij Dr. P. Meeus, laboratoriumdirecteur, peter.meeus@olvz-aalst.be of 053/72.46.06. Stuur uw motivatiebrief samen met uw cv via mail naar dr. Wim Jorissen (medisch directeur), wim.jorissen@olvz-aalst.be en apr. An Boel (klinisch bioloog).

   Staflid Kindergeneeskunde (Campus Asse)

   Om voor deze vacature in aanmerking te komen dient u in België erkend te zijn als arts-specialist in de Kindergeneeskunde.  Interesse of bekwaamheid in een subdiscipline strekt tot aanbeveling maar is geen absolute voorwaarde.

   Inlichtingen over deze functie en bijhorende interessante werkvoorwaarden kan u bekomen bij dr. Dirk Van Gysel, Diensthoofd Pediatrie (tel. 053/72.41.55).

   Voor uw kandidatuurstelling, gelieve een uitgebreid curriculum vitae op te sturen of te mailen naar:

   Psychiater, voltijds (Campus Asse)

   OLV heeft momenteel een vacature voor een voltijdse betrekking voor: Psychiater (Campus Asse)

   Profiel: Om voor deze vacature in aanmerking te komen dient u in België erkend te zijn als arts-specialist in de psychiatrie. U bent in het bezit van een bijkomende psychotherapeutische opleiding of bent bereid deze te volgen. U bent dynamisch, flexibel en een teamplayer die beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. U bent gemotiveerd om samen met de huidige artsen de dienst verder uit te bouwen.

   Aanbod: Het gaat om een vacature op campus Asse, onderdeel van het OLV Ziekenhuis AalstAsse-Ninove, met een opname-afdeling van 30 bedden (PAAZ), een dagziekenhuis van 5 stoelen, een polikliniek en een uitgebreid MCT (Mobiel Crisis Team aan huis).

   Contact: Inlichtingen over deze functie en bijhorende interessante werkvoorwaarden kan u bekomen bij dr. Maria Cosco, diensthoofd (tel. 053 72 4360) of bij dr. Ilse Maes, psychiater campus Asse (tel. 02 300 6317). Voor uw kandidatuurstelling, gelieve een uitgebreid curriculum vitae te sturen of te mailen naar: 

   • Dr. Maria Cosco, Diensthoofd, maria.cosco@olvz-aalst.be
   • Dr. Ilse Maes, Psychiater Campus Asse, ilse.maes@olvz-aalst.be
   • Dr. Koen De Decker, Voorzitter Medische Raad, koen.de.decker@olvz-aalst.be
   • Dr. Wim Jorissen, Medisch Directeur, wim.jorissen@olvz-aalst.be 

   Arts-specialist in de anesthesie (voltijds)

    Ons aanbod

    • Een gedreven en dynamisch team van 31 anesthesisten, met mogelijkheid tot individuele ontplooiing.
    • Naast het klinisch werk in het operatiekwartier, zijn er de activiteiten op de dienst intensieve zorg, de materniteit, het interventioneel hartcentrum, de pijnkliniek (MPC erkenning) en de spoedgevallen.
    • Als opleidingscentrum zetten wij in op theoretische en praktische kennisoverdracht naar onze assistenten en fellows in alle deeldisciplines.

    Profiel

    • U bezit een erkenning als anesthesist een bijkomende bekwaming in een deeldiscipline strekt absoluut tot aanbeveling
    • U bent een teamspeler met een dynamische persoonlijkheid en wil bijdragen tot verdere uitbouw van de dienst alsook aan de opleiding van assistenten en fellows
    • U bent bereid campusoverschrijdend te werken en u participeert in één van onze wachtsystemen

    Interesse?

    • Stuur dan uw sollicitatiebrief en uitgebreid CV naar het diensthoofd koen de decker@olvz-aalst.be en de medische directeur wim jorissen@olvz-aalst.be
    • De vacature staat open tot 31 3 2023
    • Artsen in opleiding worden ook aangemoedigd om hun interesse kenbaar te maken

    Vacature anesthesie januari 2023