Vacatures voor artsen

Inhoudstafel
resident arts elektrofysiologie (vacature)

Vervoeg het medisch team van OLV

Psychiater, voltijds (Campus Asse)

OLV heeft momenteel een vacature voor een voltijdse betrekking voor: Psychiater (Campus Asse)

Profiel: Om voor deze vacature in aanmerking te komen dient u in België erkend te zijn als arts-specialist in de psychiatrie. U bent in het bezit van een bijkomende psychotherapeutische opleiding of bent bereid deze te volgen. U bent dynamisch, flexibel en een teamplayer die beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. U bent gemotiveerd om samen met de huidige artsen de dienst verder uit te bouwen.

Aanbod: Het gaat om een vacature op campus Asse, onderdeel van het OLV Ziekenhuis AalstAsse-Ninove, met een opname-afdeling van 30 bedden (PAAZ), een dagziekenhuis van 5 stoelen, een polikliniek en een uitgebreid MCT (Mobiel Crisis Team aan huis).

Contact: Inlichtingen over deze functie en bijhorende interessante werkvoorwaarden kan u bekomen bij dr. Maria Cosco, diensthoofd (tel. 053 72 4360) of bij dr. Ilse Maes, psychiater campus Asse (tel. 02 300 6317). Voor uw kandidatuurstelling, gelieve een uitgebreid curriculum vitae te sturen of te mailen naar: 

 • Dr. Maria Cosco, Diensthoofd, maria.cosco@olvz-aalst.be
 • Dr. Ilse Maes, Psychiater Campus Asse, ilse.maes@olvz-aalst.be
 • Dr. Koen De Decker, Voorzitter Medische Raad, koen.de.decker@olvz-aalst.be
 • Dr. Wim Jorissen, Medisch Directeur, wim.jorissen@olvz-aalst.be 

Anesthesist(en) - voltijds/deeltijds

De Dienst Anesthesie-Intensieve Zorgen-Urgentiegeneeskunde van het OLV Ziekenhuis is op zoek naar Anesthesist(en) (Voltijds/deeltijds)

Een bijzondere beroepstitel Urgentiegeneeskunde (of bereid zijn  deze te verwerven)  strekt tot aanbevelen om toe te treden tot de staf.

Inlichtingen te bekomen bij

 • Dr. Geert Vandenbroucke, diensthoofd Anesthesie (Geert.Vandenbroucke@olvz-aalst.be)
 • Dr Ignace Demeyer, diensthoofd Spoedgevallen (Ignace.Demeyer@olvz-aalst.be) 

Resident Elektrofysiologie

Het Hartcentrum OLV Aalst is een van de grootste hartcentra in Vlaanderen, en groepeert ongeveer 30 cardiologen en cardiochirurgen die enthousiast samenwerken om hoogwaardige cardiale zorg aan te bieden in de brede regio rond hun campi te Aalst, Asse en Ninove. Er is een uitstekende samenwerking met AZ Maria Halle en AZ Glorieux Ronse. Daarnaast excelleert het Hartcentrum binnen specifieke deelspecialismen op internationaal wetenschappelijk vlak, ondermeer in de coronaire fysiologie en dito interventies, de elektrofysiologie, hartfalen en minimaal invasieve klepchirurgie. Met jaarlijks ongeveer 36 000 raadplegingen, het volledige gamma aan cardiale en cardiochirurgische interventies, en talrijke wetenschappelijk projecten, is het Hartcentrum ook attractief voor patiënten uit het hele land. Het OLV Aalst geniet overigens de internationale JCI-accreditering voor patiëntenzorg.

Om ons team te versterken, en de klinische zorg voor onze patiënten uit te bouwen, zijn we op zoek naar een resident elektrofysiologie.

Functie:

 • U bent actief in klinische patiëntenzorg met bijzondere aandacht voor het percutane elektrofysiologieprogramma ter behandeling van ritmestoornissen
 • U bent actief in klinische patiëntenzorg in functie van de noodwendigheden van de dienst cardiologie, waarbij u ingezet kan worden voor supervisie van hospitalisatie-afdelingen met een beperkte frequentie van maximaal 3 dagdelen per week.
 • U participeert eventueel in de raadplegingsactiviteit van de dienst Cardiologie. U participeert aan het wachtsysteem klinische cardiologie samen met de vaste stafleden.
 • Het betreft een voltijdse betrekking voor een initiële periode van 1 jaar, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.

Profiel:

 • U bent in het bezit van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts met een specialisatie in de cardiologie en u bent bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U beheerst het Nederlands vlot. Bijkomende kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.
 • U kan autonoom procedures met beperkte complexiteit ter behandeling van ritmestoornissen uitvoeren (inclusief pacemaker implantaties)
 • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten. Het welbevinden van de patiënt en kwalitatieve zorgverstrekking zijn uw hoogste prioriteiten.

Aanbod:

 • Het residentenmandaat voorziet in 1 jaar aanstelling, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.
 • Wij bieden een marktconforme verloning overeenkomstig deze verantwoordelijke functie.
 • In functie van de noodwendigheden van de dienst en van uw persoonlijke interesses, kan een aangepast programma uitgewerkt worden waarbij u zich ten dele kan toeleggen op het deelspecialisme van uw voorkeur.
 • 20 wettelijke vakantiedagen + 10 wettelijke feestdagen.
 • 5 dagen wetenschappelijk verlof voor het bijwonen van studiedagen, congressen, wetenschappelijk werk.

Contact:

Geïnteresseerden richten een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae aan: Hartcentrum Aalst
Dr. E. Wyffels – Coördinerend Diensthoofd eric.wyffels@olvz-aalst.be
053/ 72 44 39

Resident klinische cardiologie

Het Hartcentrum OLV Aalst is een van de grootste hartcentra in Vlaanderen, en groepeert ongeveer 30 cardiologen en cardiochirurgen die enthousiast samenwerken om hoogwaardige cardiale zorg aan te bieden in de brede regio rond hun campi te Aalst, Asse en Ninove. Er is een uitstekende samenwerking met AZ Maria Halle en AZ Glorieux Ronse. Daarnaast excelleert het Hartcentrum binnen specifieke deelspecialismen op internationaal wetenschappelijk vlak, ondermeer in de coronaire fysiologie en dito interventies, de elektrofysiologie, hartfalen en minimaal invasieve klepchirurgie. Met jaarlijks ongeveer 36 000 raadplegingen, het volledige gamma aan cardiale en cardiochirurgische interventies, en talrijke wetenschappelijk projecten, is het Hartcentrum ook attractief voor patiënten uit het hele land. Het OLV Aalst geniet overigens de internationale JCI-accreditering voor patiëntenzorg.

Om ons team te versterken, en de klinische zorg voor onze patiënten uit te bouwen, zijn we op zoek naar een algemeen resident cardiologie.

Functie:

 • U bent actief in klinische patiëntenzorg met bijzondere aandacht voor de gehospitaliseerde patiënt. U bent in staat om desgevallend autonoom een afdeling te superviseren.
 • U bent actief in klinische patiëntenzorg met bijzondere aandacht voor patiënten op de Coronary Care Unit (CCU), waar u zich verder kan in bekwamen met het oog op een erkenning in de Intensieve Zorgen.
 • U participeert eventueel in de raadplegingsactiviteit van de dienst Cardiologie.
 • U participeert aan de zorg voor de patiënt op de Spoedgevallen, weliswaar exclusief voor de dienst Cardiologie.
 • U participeert aan het wachtsysteem klinische cardiologie samen met de vaste stafleden.
 • Het betreft een voltijdse betrekking voor een initiële periode van 1 jaar, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.

Profiel:

 • U bent in het bezit van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts met een specialisatie in de cardiologie en u bent bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U beheerst het Nederlands vlot. Bijkomende kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.
 • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten. Het welbevinden van de patiënt en kwalitatieve zorgverstrekking zijn uw hoogste prioriteiten.

Aanbod:

 • Het residentenmandaat voorziet in 1 jaar aanstelling, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.
 • Wij bieden een marktconforme verloning overeenkomstig deze verantwoordelijke functie.
 • In functie van de noodwendigheden van de dienst en van uw persoonlijke interesses, kan een aangepast programma uitgewerkt worden waarbij u zich ten dele kan toeleggen op het deelspecialisme van uw voorkeur.
 • 20 wettelijke vakantiedagen + 10 wettelijke feestdagen.
 • 5 dagen wetenschappelijk verlof voor het bijwonen van studiedagen, congressen, wetenschappelijk werk.

Contact:

Geïnteresseerden richten een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae aan:

Hartcentrum Aalst
Dr. E. Wyffels – Coördinerend Diensthoofd eric.wyffels@olvz-aalst.be
053/ 72 44 39

Staflid neurochirurgie

Het betreft een voltijdse betrekking, die ingaat vanaf 1 september 2022.

Om voor deze vacature in aanmerking te komen dient u in België erkend te zijn als arts-specialist in de Neurochirurgie, bijzondere kennis in een deeldomein is een pluspunt.

Inlichtingen over deze functie en bijhorende interessante werkvoorwaarden kan u verkrijgen bij Dr. Frederic Martens, diensthoofd Neurochirurgie (053/72 43 73).

Bovenop een state-of-the-art kennis van de algemene neurochirurgie dient de kandidaat verder te beantwoorden aan volgende criteria:

 • verschillende jaren ervaring in een Belgische neurochirurgische dienst
 • praktische ervaring in wakkere hersenchirurgie
 • kennis in planning voor stereotactische radiochirurgie
 • interesse voor de verdere ontwikkeling van robotchirurgie in de spinale heelkunde
 • ervaring in speciale wervelkolomchirurgie, in het bijzonder correctie van adulte malformatie.

Voor uw kandidatuurstelling, gelieve een uitgebreid curriculum vitae op te sturen of te mailen naar: