Vacatures voor artsen

Inhoudstafel

Urgentiearts

Ons aanbod

 • De spoedgevallendiensten van de beide Aalsterse ziekenhuizen zijn in volle voorbereiding op een integratietraject  tegen 1/1/2025 , waarin de urgentiedienst één geheel zal vormen met de dienst Anesthesie-Intensieve Zorgen-Urgentiegeneeskunde.
 • Actueel wordt op 4 campussen een dienst urgentiegeneeskunde geëxploiteerd met in tot tegen de 100.000 contacten op jaarbasis. Beide diensten beschikken samen over 2 MUG-functies ( Aalst en Geraardsbergen) en een PIT-functie  (Asse) en een centrum voor hyperbare zuurstofherapie ( Aalst) en een  DGU trauma-erkenning
 • Momenteel zoeken wij binnen het OLV-team versterking met een urgentiearts.

Profiel

 • U hebt een erkenning als urgentiearts - of een erkenning in één van de vereiste basisdisciplines
 • U heeft een bijzondere interesse in de urgentiegeneeskunde
 • U bent een toegewijde, empathische teamplayer met goede communicatieve skills.
 • U beheerst de beide landstalen op een vlotte wijze.
 • U bent bereid campus overschrijdend te werken en deel te nemen aan het   wachtsysteem op de dienst spoedgevallen.

Interesse?

Verdere info kan U bekomen bij Dr. Koen De Decker, diensthoofd Anesthesie-Intensieve Zorgen–Urgentie OLV (Koen.De.Decker@olvz-aalst.be  of 053/724839) of dr. Rinaldo Lauwers, dienshtoofd Urgentiegeneeskunde OLV (Rinaldo.Lauwers@olvz-aalst.be

Voltijds radiotherapeut-oncoloog

Het OLV Ziekenhuis te Aalst, dienst Radiotherapie-Oncologie, opent een vacature voor spoedige (najaar 2024) indiensttreding van een voltijds radiotherapeut-oncoloog (minimale en exclusieve activiteit van 80%)

De dienst Radiotherapie-Oncologie bestaat momenteel uit 4 voltijdse stafleden in associatief verband. 

We zijn ook een opleidingscentrum met plaats voor twee assistenten (tot op heden in samenwerking met het Iridium netwerk, UZ Brussel en UZ Gent).

De dienst oefent momenteel enkel een klinische activiteit uit op de campus Moorselbaan. 
Het ziekenhuis heeft daarnaast ook activiteit in Ninove en Asse en wij werken reeds 15 jaar (o.v.v. een consulentschap ter plaatse) in deeltijds verband samen met de collega’s van AZ Sint-Blasius Dendermonde. De nakende integratie met A.S.Z. tot AZORG opent op termijn ook perspectieven voor de ontplooiing van activiteit op de campus Merestraat te Aalst.

In het ziekenhuis bestaat een lange traditie van multidisciplinair overleg met alle betrokken oncologische interne en chirurgische disciplines, waarin onze dienst vaak een voortrekkersrol heeft gespeeld. Onze dienst is ook nauw verweven met Oncologisch Centrum Aalst (OCA). Het ziekenhuis beschikt over een onafhankelijke studiedienst waar onze dienst een beroep op doet in het kader van de talrijke prospectieve studies waarin wij participeren. 

De dienst werkt momenteel met 4 lineaire versnellers (2 Elekta toestellen type Versa HD, 1 Varian Unique en 1 Novalis Tx (procedure tot vervanging met Europese aanbesteding gestart), HDR brachytherapie, LDR brachytherapie, apparatuur voor SGRT en DIBH. Intekening en planning verloopt grotendeels via Raystation.

Wij zoeken een collega :

 • met een erkenning radiotherapie-oncologie en een bijzondere interesse in de senologie en gynecologische oncologie inclusief brachytherapie
 • optioneel: interesse in de hoofd- en halsoncologie aangezien we hierin erkenning in het toekomstige AZORG ambiëren
 • met know-how en ervaring in de recente technische evoluties in bestralingstechnieken 
 • die werkt op evidence based principes
 • met wetenschappelijke ambitie en CV met publicaties of doctoraat 
 • die een actieve rol wil spelen in het multidisciplinair functioneren van de afdeling, ook extra-muros en binnen het OCA
 • die enthousiast is en communicatief vaardig met patiënten en collega’s

Bent u gemotiveerd voor deze functie, gelieve uw uitgebreid curriculum vitae op te sturen en/of te mailen, ten laatste op 31 mei 2024, naar

Bijkomende inlichtingen kan u bekomen bij Dr. S. Bral, diensthoofd radiotherapie-oncologie 
(Tel: 053/72.44.79).

Anesthesist

Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale reputatie in specifieke zorggebieden. Onze activiteiten concentreren zich op drie campussen (Aalst, Asse en Ninove) van waaruit gecentreerde en geïntegreerde multidisciplinaire zorg wordt aangeboden.
Als arts kunt u in het OLV Ziekenhuis een loopbaan uitbouwen in een dynamische omgeving, waarin een multidisciplinaire aanpak de norm is, waarin aandacht voor de patiënt centraal staat, én waarin medische innovatie hoog in het vaandel wordt gedragen.

Momenteel zijn we op zoek naar een allround anesthesist om ons team te versterken.

Op 1 januari 2025 zal het A.S.Z. met het OLV Ziekenhuis fusioneren tot AZORG en zullen we één sterke dienst Anesthesie – Intensieve Zorgen – Urgentiegeneeskunde – Pijnkliniek vormen. Samen hebben we 1300 erkende bedden. Beide instellingen dragen patiëntgerichtheid hoog in het vaandel.

Profiel:

 • een all-round anesthesist;
 • begeleiding en opleiding van studenten en arts-specialisten in opleiding;
 • een bijzonder bekwaming of getuigschrift in één van de deeldisciplines strekt tot aanbeveling

Voorwaarden:

 • u beschikt over een diploma van arts en bent bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België;
 • u bent erkend als arts specialist in de anesthesie;
 • u beschikt over goede communicatieve vaardigheden en didactische kwaliteiten;
 • u wenst deel te nemen in het wachtsysteem;
 • u voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de “wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken” van 18 juli 1966;
 • u hebt een onberispelijk gedrag;

Wij bieden jou:

 • een voltijdse functie, op zelfstandige basis in een ziekenhuis met 1300 erkende bedden
 • een functie op een dienst die erkend is als stageplaats anesthesie, urgentiegeneeskunde intensieve zorgen en met fellowships in algologie, locoregionale en cardionanesthesie
 •  ruimte voor initiatief en zelfstandigheid;
 • actieve deelname aan de uitbouw van de dienst.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Koen De Decker (koen.de.decker@olvz-aalst.be) en Niek Tytgat (niek.tytgat@asz.be). Kandidaturen kunnen tot 31/1/2024 ingediend worden via koen.de.decker@olvz-aalst.be en via anesthesie@asz.be.

Fellow Urgentiegeneeskunde

Ons aanbod

 • De spoedgevallendiensten van de beide Aalsterse ziekenhuizen zijn in volle voorbereiding op een integratietraject  tegen 1/1/2025 , waarin de urgentiedienst één geheel zal vormen met de dienst Anesthesie-Intensieve Zorgen-Urgentiegneeskunde.
 • Aktueel wordt op 4 campussen een dienst urgentiegeneeskunde geëxploiteerd met in tot tegen de 100.000 contacten op jaarbasis.
 • Beide diensten beschikken samen over 2 MUG-functies ( Aalst en G’bergen) en een PIT functie  (Asse) en een centrum voor hyperbare zuurstofherapie ( Aalst) en een  DGU trauma-erkenning
 • Wij bieden een volwaardige opleiding, en mogelijkheid tot ALS en POCUS opleiding ter plaatse.

Profiel

 • U hebt een erkenning in één van de basisdisciplines die vereist zijn om een bijzondere bekwaming in de urgentiegeneeksunde te bekomen
 • U heeft een bijzondere interesse in de urgentiegeneeskunde en u bent beschikbaar vanaf oktober 2023.
 • U bent een toegewijde, empatische teamplayer met goede communicatieve skills.
 • U beheerst de beide landstalen op een vlotte wijze.
 • U bent bereid campus overschrijdend te werken en deel te nemen aan het   wachtsysteem op de dienst spoedgevallen.

Interesse?

Verdere info kan U bekomen bij Dr. Koen De Decker, diensthoofd Anesthesie-Intensieve Zorgen–Urgentie OLV (Koen.De.Decker@olvz-aalst.be  of 053/724839) of Dr. Lieven Vergote, diensthoofd urgentiegeneeskudne A.S.Z.  (lieven.vergote@asz.be )

Hartfalencardioloog

Het Hartcentrum OLV Aalst biedt een breed therapeutisch arsenaal aan voor hartfalenpatiënten: medicamenteuze behandeling, cardiale revalidatie, implantatie van biventriculaire pacemakers en defibrillatoren, percutane behandeling van structureel hartlijden (TAVI, Mitraclip, IASD, …), implantatie van assist devices en harttransplantatie: hartfalen van A tot Z dus. Wij wensen onze dienst uit te breiden met een cardioloog met aandachtsgebied hartfalen.

Functie:

 • U versterkt een hooggespecialiseerd team waar u in nauwe samenwerking met collega’s instaat voor diagnostiek, behandeling en opvolging van patiënten met complexe hartfalenproblematiek, zowel ambulant als gehospitaliseerd.
 • U wordt betrokken bij de werking van de multidisciplinaire hartfalenkliniek. Deze focust zich op hoog-risicopatiënten, zowel HFrEF, HFmrEF als HFpEF. 
 • U participeert aan de raadplegingsactiviteit, met focus op ambulante opvolging van hartfalenpatiënten en met oog voor innovaties in de ambulante zorg zoals HF-telemonitoring.
 • U participeert aan de wekelijkse hartfalen-, LVAD- en transplantstaf.
 • U heeft belangstelling voor wetenschappelijke projecten en deelname aan klinische studies.
 • U levert een actieve bijdrage aan educatieve activiteiten voor arts-assistenten in opleiding en verpleegkundigen.

Profiel:

 • U bent arts met specialisatie in de cardiologie en u bent wettelijk bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U beheerst het Nederlands, alsook voldoende kennis van het Frans en het Engels.
 • U hebt een bijzondere interesse voor hartfalen en multidisciplinaire hartfalenzorg. Een voltooide ESC-opleiding hartfalen (HFA certificaat) is een pluspunt.
 • Bijzondere klinische en wetenschappelijke ervaring en educatie in hartfalen en harttransplantatie strekt tot aanbeveling.

Aanbod:

 • Een mooie en uitdagende positie (na de reglementaire proeftijd) in een ruime associatie van cardiologen en cardiochirurgen.
 • U werkt dagdagelijks samen in een dynamisch team van hartfalenartsen en hartfalenverpleegkundigen.
 • Er is mogelijkheid tot zelfontplooiing op basis van uw individuele interesses.

Geïnteresseerden worden verzocht een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae te richten aan:

 • Dr. Eric Wyffels, coördinerend diensthoofd Hartcentrum OLV Aalst: eric.wyffels@olvz-aalst.be
 • Dr. Ward Heggermont, clusterhoofd Hartfalen: ward.heggermont@olvz-aalst.be

Tel. secr. Hartcentrum OLV Aalst: 053/72 44 39

Indien u op gesprek wordt uitgenodigd, verzoeken wij u alle nodige attesten en erkenningen mee te brengen voor nazicht (onder andere diploma geneeskunde, artsenvisum, erkenningsbesluit cardiologie). Bij het vinden van een geschikte kandidaat behouden wij ons het recht voor de vacature af te sluiten.

Resident hartfalen

Het OLV Hartcentrum is een tertiair niet-universitair centrum met meer dan 30 jaar ervaring in hooggespecialiseerde cardiale zorg. Het centrum biedt een breed therapeutisch arsenaal aan voor hartfalenpatiënten: medicamenteuze behandeling, cardiale revalidatie, implantatie van biventriculaire pacemakers en defibrillatoren, percutane behandeling van structureel hartlijden (TAVI, Mitraclip, IASD, …), implantatie van assist devices en harttransplantatie. Ons Hartcentrum draagt teaching, innovatie en research hoog in het vaandel. We participeren in een breed scala aan klinische studies.
Wij wensen onze dienst uit te breiden met een resident hartfalen.

Functie:

 • U bent actief op de gespecialiseerde afdeling van gehospitaliseerde hartfalenpatiënten waar u in nauwe samenwerking met collega’s instaat voor diagnostiek, behandeling en opvolging van complexe hartfalenproblematiek.
 • U wordt betrokken bij de werking van de multidisciplinaire hartfalenkliniek. Deze focust zich op hoogrisicopatiënten, zowel HFrEF, HFmrEF als HFpEF. 
 • U participeert aan de raadplegingsactiviteit, met focus op op ambulante opvolging van hartfalenpatiënten.
 • U participeert aan de wekelijkse hartfalen-, LVAD- en transplantstaf.
 • U heeft belangstelling voor wetenschappelijke projecten & deelname aan klinische studies. In overleg kan u ook ingeschakeld worden bij de opvolging en ontwikkeling van een wetenschappelijk project met het oog op een publicatie.
 • In functie van bijkomende interesses kan u betrokken worden in het programma cardiale revalidatie, imaging of devices.
 • U participeert aan het klinisch wachtsysteem.
 • Het betreft een voltijdse betrekking voor een initiële periode van 1 jaar.

Profiel:

 • U bent arts met specialisatie in de cardiologie en u bent wettelijk bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U beheerst het Nederlands, alsook voldoende kennis van het Frans en het Engels.
 • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.
 • U hebt een bijzondere interesse voor hartfalen en multidisciplinaire zorg.

Aanbod:

 • Een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar) vanaf 01/08/2023.
 • Wij bieden een gepaste verloning en contractuele overeenkomst conform deze verantwoordelijke functie.
  Geïnteresseerden worden verzocht een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae te richten aan:

Dr. Eric Wyffels, diensthoofd Hartcentrum OLV Aalst: eric.wyffels@olvz-aalst.be
Dr. Ward Heggermont, clusterhoofd hartfalen: ward.heggermont@olvz-aalst.be
Tel. secr. Hartcentrum OLV Aalst: 053/72 44 39

Indien u op gesprek wordt uitgenodigd, verzoeken wij u alle nodige attesten en erkenningen mee te brengen voor nazicht (onder andere diploma geneeskunde, artsenvisum, erkenningsbesluit cardiologie).

Resident Cardiale beeldvorming

Om ons team te versterken en de cardiale beeldvorming voor onze patiënten uit te bouwen, zijn we op zoek naar een resident cardiale beeldvorming. Te starten vanaf 1/10/2024.

Functie:

 • U bent actief in de cardiale beeldvorming waar u wordt ingeschakeld in alle echocardiografische technieken meer in het bijzonder ook de transoesofageale echocardiografie, de stressechocardio (dobutamine en fiets), en de begeleiding van cardiale interventies via transoesofageale echocardiografie. U hebt de kans mee opgeleid te worden en deel te nemen aan de vorming m.b.t. coronaire CT en cardiale MRI.
 • U participeert in de raadplegingsactiviteit van de dienst Cardiologie.
 • U participeert aan het wachtsysteem klinische cardiologie samen met de vaste stafleden en aan de CCU inslapende wachten.
 • U helpt, enkel waar nodig, met de adviezen op zaal/spoed in samenwerking met de ASO’s cardiologie en de andere residenten.
 • Het betreft een voltijdse betrekking voor een periode van 1 jaar, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.

Profiel:

 • U bent in het bezit van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde en u bent arts met een specialisatie in de cardiologie en u bent bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U beheerst het Nederlands vlot. Bijkomende kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.
 • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten. Het welbevinden van de patiënt en kwalitatieve zorgverstrekking zijn uw hoogste prioriteiten.

Aanbod:

 • Het residentenmandaat voorziet in 1 jaar aanstelling, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.
 • Wij bieden een marktconforme verloning aan overeenkomstig deze verantwoordelijke functie.
 • In functie van de noodwendigheden van de dienst en van uw persoonlijke interesses, kan een aangepast programma uitgewerkt worden waarbij u zich ten dele kan toeleggen op het deelspecialisme van uw voorkeur.
 • 20 wettelijke vakantiedagen + 10 wettelijke feestdagen.
 • 5 dagen wetenschappelijk verlof voor het bijwonen van studiedagen, congressen, wetenschappelijk werk.

Contact:

Geïnteresseerden richten een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae aan:

Hartcentrum Aalst
Dr. E. Wyffels – Coördinerend Diensthoofd
eric.wyffels@olvz-aalst.be
053/ 72 44 39

Resident klinische cardiologie

Om ons team te versterken, en de klinische zorg voor onze patiënten uit te bouwen, zijn we op zoek naar een algemeen resident cardiologie.

Functie:

 • U bent actief in klinische patiëntenzorg met bijzondere aandacht voor de gehospitaliseerde patiënt. U bent in staat om desgevallend autonoom een afdeling te superviseren.
 • U bent actief in klinische patiëntenzorg met bijzondere aandacht voor patiënten op de Coronary Care Unit (CCU), waar u zich verder kan in bekwamen met het oog op een erkenning in de Intensieve Zorgen.
 • U participeert eventueel in de raadplegingsactiviteit van de dienst Cardiologie.
 • U participeert aan de zorg voor de patiënt op de Spoedgevallen, weliswaar exclusief voor de dienst Cardiologie.
 • U participeert aan het wachtsysteem klinische cardiologie samen met de vaste stafleden.
 • Het betreft een voltijdse betrekking voor een initiële periode van 1 jaar, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.

Profiel:

 • U bent in het bezit van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts met een specialisatie in de cardiologie en u bent bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U beheerst het Nederlands vlot. Bijkomende kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.
 • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten. Het welbevinden van de patiënt en kwalitatieve zorgverstrekking zijn uw hoogste prioriteiten.

Aanbod:

 • Het residentenmandaat voorziet in 1 jaar aanstelling, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.
 • Wij bieden een marktconforme verloning overeenkomstig deze verantwoordelijke functie.
 • In functie van de noodwendigheden van de dienst en van uw persoonlijke interesses, kan een aangepast programma uitgewerkt worden waarbij u zich ten dele kan toeleggen op het deelspecialisme van uw voorkeur.
 • 20 wettelijke vakantiedagen + 10 wettelijke feestdagen.
 • 5 dagen wetenschappelijk verlof voor het bijwonen van studiedagen, congressen, wetenschappelijk werk.

Contact:

Geïnteresseerden richten een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae aan:

Hartcentrum Aalst
Dr. E. Wyffels – Coördinerend Diensthoofd eric.wyffels@olvz-aalst.be
053/ 72 44 39

Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale reputatie in specifieke zorggebieden. Onze activiteiten concentreren zich op drie campussen (Aalst, Asse en Ninove) van waaruit gecentreerde en geïntegreerde multidisciplinaire zorg wordt aangeboden.

Als arts kunt u in het OLV Ziekenhuis een loopbaan uitbouwen in een dynamische omgeving, waarin een multidisciplinaire aanpak de norm is, waarin aandacht voor de patiënt centraal staat, én waarin medische innovatie hoog in het vaandel wordt gedragen.

Wij hebben momenteel de volgende medische vacatures

Opleidingsplaats Cardiale Revalidatie (ev. in combinatie met residentschap)

Het OLV Hartcentrum biedt een opleidingsplaats cardiale revalidatie (deeltijds) of voltijds in combinatie met een residentschap klinische cardiologie, cardiale imaging of hartfalen aan op de campus Aalst en Asse.

Functie:

 • U bent actief op de dienst cardiale revalidatie en eventueel andere cardio-specialismen indien voltijds residentschap.
 • U wordt betrokken bij de werking van het multidisciplinaire team.
 • U participeert aan de raadplegingsactiviteit, infosessies voor patiënten en wekelijkse revalidatiestaf.
 • U heeft belangstelling voor wetenschappelijke projecten & deelname aan klinische studies. In overleg kan u ook ingeschakeld worden bij de opvolging en ontwikkeling van een wetenschappelijk project met het oog op een publicatie.
 • Het betreft een betrekking voor een periode van 1-2 jaar (afhankelijk van deeltijds of voltijds regime).

Profiel:

 • U bent arts met specialisatie in de cardiologie en u bent wettelijk bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U beheerst het Nederlands, alsook voldoende kennis van het Frans en het Engels.
 • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.
 • U hebt een bijzondere interesse voor cardiale revalidatie en multidisciplinaire zorg.

Aanbod:

 • Opleidingsplaats cardiale revalidatie en/of combinatie met residentschap met nadruk op consultaties revalidatie, spiro-ergometrie, preventie en multidisciplinaire werking. Na 2 jaar kan u uw erkenning aanvragen.
 • Te starten vanaf 1/8/2023, kan eventueel ook later.
 • Wij bieden een gepaste verloning en contractuele overeenkomst conform deze verantwoordelijke functie.

Geïnteresseerden worden verzocht een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae te richten aan:

 • Dr Eric Wyffels, Coördinerend Diensthoofd cardiologie – eric.wyffels@olvz-aalst.be
 • Dr Sofie Cuypers, Clusterverantwoordelijke & stagemeester Cardiale Revalidatie/ Staflid Cardiologie – sofie.cuypers@olvz-aalst.be

Indien u op gesprek wordt uitgenodigd, verzoeken wij u alle nodige attesten en erkenningen mee te brengen voor nazicht (onder andere maar niet uitsluitend: diploma geneeskunde, artsenvisum, erkenningsbesluit cardiologie).

Staflid neurochirurgie

Het betreft een voltijdse betrekking voor onmiddellijke indiensttreding.

Om voor deze vacature in aanmerking te komen dient u in België erkend te zijn als arts-specialist in de Neurochirurgie, bijzondere kennis in een deeldomein is een pluspunt.

Inlichtingen over deze functie en bijhorende interessante werkvoorwaarden kan u verkrijgen bij Dr. Frederic Martens, diensthoofd Neurochirurgie (053/72 43 73).

Voor uw kandidatuurstelling, gelieve een uitgebreid curriculum vitae op te sturen of te mailen naar:

Staflid Kindergeneeskunde (Campus Asse)

Om voor deze vacature in aanmerking te komen dient u in België erkend te zijn als arts-specialist in de Kindergeneeskunde.  Interesse of bekwaamheid in een subdiscipline strekt tot aanbeveling maar is geen absolute voorwaarde.

Inlichtingen over deze functie en bijhorende interessante werkvoorwaarden kan u bekomen bij dr. Dirk Van Gysel, Diensthoofd Pediatrie (tel. 053/72.41.55).

Voor uw kandidatuurstelling, gelieve een uitgebreid curriculum vitae op te sturen of te mailen naar: