Vacatures voor artsen

Inhoudstafel

Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale reputatie in specifieke zorggebieden. Onze activiteiten concentreren zich op drie campussen (Aalst, Asse en Ninove) van waaruit gecentreerde en geïntegreerde multidisciplinaire zorg wordt aangeboden.

Als arts kunt u in het OLV Ziekenhuis een loopbaan uitbouwen in een dynamische omgeving, waarin een multidisciplinaire aanpak de norm is, waarin aandacht voor de patiënt centraal staat, én waarin medische innovatie hoog in het vaandel wordt gedragen.

Wij hebben momenteel de volgende medische vacatures

Dr. Lesage aan de Mazor-robot, neurochirurgie

Staflid neurochirurgie

Het betreft een voltijdse betrekking voor onmiddellijke indiensttreding.

Om voor deze vacature in aanmerking te komen dient u in België erkend te zijn als arts-specialist in de Neurochirurgie, bijzondere kennis in een deeldomein is een pluspunt.

Inlichtingen over deze functie en bijhorende interessante werkvoorwaarden kan u verkrijgen bij Dr. Frederic Martens, diensthoofd Neurochirurgie (053/72 43 73).

Voor uw kandidatuurstelling, gelieve een uitgebreid curriculum vitae op te sturen of te mailen naar:

Cardiale beeldvorming bij OLV

Resident Cardiale beeldvorming

Het Hartcentrum OLV Aalst is één van de grootste hartcentra in Vlaanderen en groepeert ongeveer 30 cardiologen en cardiochirurgen die enthousiast samenwerken om hoogwaardige cardiale zorg aan te bieden in de brede regio rond hun campi te Aalst, Asse en Ninove. Er is een uitstekende samenwerking met AZ Sint-Maria Halle en AZ Glorieux Ronse. Daarnaast excelleert het Hartcentrum binnen specifieke deelspecialismen op internationaal wetenschappelijk vlak, ondermeer in de coronaire fysiologie en dito interventies,  elektrofysiologie, structureel hartlijden, cardiac imaging, hartfalen en minimaal invasieve klepchirurgie. Met jaarlijks ongeveer 36 000 raadplegingen, het volledige gamma aan cardiale en cardiochirurgische interventies, en talrijke wetenschappelijk projecten, is het Hartcentrum ook attractief voor patiënten uit het hele land. 

Om ons team te versterken en de cardiale beeldvorming voor onze patiënten uit te bouwen, zijn we op zoek naar een resident cardiale beeldvorming.

Functie:

 • U bent actief in de cardiale beeldvorming waar u wordt ingeschakeld in alle echocardiografische technieken meer in het bijzonder ook de transoesofageale echocardiografie, de stressechocardio (dobutamine en fiets), en de begeleiding van cardiale interventies via transoesofageale echocardiografie. U hebt de kans mee opgeleid te worden en deel te nemen aan de vorming m.b.t. coronaire CT en cardiale MRI.
 • U participeert in de raadplegingsactiviteit van de dienst Cardiologie.
 • U participeert aan het wachtsysteem klinische cardiologie samen met de vaste stafleden en aan de CCU inslapende wachten.
 • U helpt, enkel waar nodig, met de adviezen op zaal/spoed in samenwerking met de ASO’s cardiologie en de andere residenten.
 • Het betreft een voltijdse betrekking voor een periode van 1 jaar, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.

Profiel:

 • U bent in het bezit van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde en u bent arts met een specialisatie in de cardiologie en u bent bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U beheerst het Nederlands vlot. Bijkomende kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.
 • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten. Het welbevinden van de patiënt en kwalitatieve zorgverstrekking zijn uw hoogste prioriteiten.

Aanbod:

 • Het residentenmandaat voorziet in 1 jaar aanstelling, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.
 • Wij bieden een marktconforme verloning aan overeenkomstig deze verantwoordelijke functie.
 • In functie van de noodwendigheden van de dienst en van uw persoonlijke interesses, kan een aangepast programma uitgewerkt worden waarbij u zich ten dele kan toeleggen op het deelspecialisme van uw voorkeur.
 • 20 wettelijke vakantiedagen + 10 wettelijke feestdagen.
 • 5 dagen wetenschappelijk verlof voor het bijwonen van studiedagen, congressen, wetenschappelijk werk.

Contact:

Geïnteresseerden richten een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae aan:

Hartcentrum Aalst
Dr. E. Wyffels – Coördinerend Diensthoofd
eric.wyffels@olvz-aalst.be
053/ 72 44 39

Geriater

Om ons huidige team van zes geriaters te versterken, zijn wij op zoek naar een gedreven en enthousiaste nieuwe collega. U vervoegt een ambitieuze dienst in volle ontwikkeling die verspreid is over de verschillende campussen.

Geriatrie Campus Aalst

 • Beschikt momenteel over twee geriatrie-afdelingen met elk ± 30 bedden. De ambitie is om een derde afdeling te openen.
 • Organiseert 4 dagen per week een geriatrisch dagziekenhuis.
 • Werkt met een intern liaisonteam van 3 medewerkers.

Werkt nauw samen met verschillende andere medische disciplines binnen het ziekenhuis:

 • Dienst ortho-geriatrie met de collega’s van orthopedie
 • Dienst onco-geriatrie met de collega’s-oncologen
 • Samenwerking met fysiotherapie in het kader van de verhuis op korte termijn van 30 SP bedden van campus Ninove naar campus Aalst .

Geriatrie Campus Asse

 • Beschikt over een afdeling geriatrie met ± 30 bedden.
 • Beschikt over een palliatieve zorgeenheid met 6 bedden.
 • Organiseert 1 dag per week een geriatrisch dagziekenhuis met de ambitie om dit verder uit te bouwen.
 • Werkt nauw samen met verschillende andere medische disciplines binnen het ziekenhuis: Dienst ortho-geriatrie met de collega’s van orthopedie - Dienst cardio-geriatrie met de collega’s van cardiologie.

Om voor deze vacature in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn van een in België erkend diploma van arts-specialist in de Geriatrie.

Ons aanbod
U komt terecht in een aangenaam en collegiaal team van geriaters met plaats voor persoonlijke groei. De functie betreft een voltijdse betrekking.

Interesse?
Inlichtingen over deze functie en bijhorende interessante werkvoorwaarden kan u bekomen bij dr. Isabelle Depoot (tel. 053/72.87.23) en dr. Gielke Monsieur (053/72.88.63). Stuur uw motivatiebrief samen met uw cv uiterlijk op 30 april 2022 via mail naar dr. Isabelle Depoot (isabelle.depoot@olvz-aalst.be) en dr. Gielke Monsieur (gielke.monsieur@olvz-aalst.be).

   

  Klinisch bioloog-microbioloog

  Om ons team klinisch biologen binnen het Laboratorium Klinische Biologie op Campus Aalst te versterken, zijn wij op zoek naar een gedreven en enthousiaste arts/apotheker specialist klinisch bioloog met bijzondere interesse in de medische microbiologie.

  Uw functie
  U staat, samen met de andere stafleden microbiologie, in voor de dagelijkse organisatie van de dienst microbiologie (bacteriologie, infectieuze serologie, moleculaire biologie, infectiepreventie), de validatie van de analyses en de consultatieve dienstverlening naar clinici zowel telefonisch als via zaalrondes. U neemt deel aan diverse overlegmomenten binnen het ziekenhuis en aan het wachtsysteem binnen microbiologie. U werkt samen met alle stafleden van het klinisch laboratorium om de doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.

  Als kandidaat dient u te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • U bent houder van het diploma van arts of apotheker en van een erkenning of machtiging tot het uitoefenen van de klinisch biologie met bijzondere bekwaamheid in de microbiologie.
  • Ervaring binnen een microbiologisch laboratorium is een pluspunt.
  • Erkenning als medisch microbioloog is een pluspunt.
  • Houder zijn van het diploma master in de ziekenhuishygiëne is een pluspunt.
  • U bent enthousiast, resultaat- en servicegericht, met aandacht voor de organisatie en coördinatie van uw afdeling.
  • U beschikt over leidinggevende en management capaciteiten, bent communicatief sterk en plichtsbewust.
  • U hebt kennis van het kwaliteitssysteem (ISO, BELAC) binnen het laboratorium.

  Ons aanbod
  U komt terecht in een aangenaam en collegiaal team van klinisch biologen met plaats voor persoonlijke groei. De functie is bij voorkeur voltijds, met een contract als zelfstandig arts/apotheker-specialist.

  Interesse?
  Indien gewenst kan u bijkomende informatie inwinnen bij apr. An Boel, diensthoofd microbiologie, an.boel@olvz-aalst.be of 053/72.47.85 of bij Dr. P. Meeus, laboratoriumdirecteur, peter.meeus@olvz-aalst.be of 053/72.46.06. Stuur uw motivatiebrief samen met uw cv uiterlijk op 30 april 2022 via mail naar dr. Wim Jorissen (medisch directeur), wim.jorissen@olvz-aalst.be en apr. An Boel (klinisch bioloog).

  Staflid Kindergeneeskunde (Campus Asse)

  Om voor deze vacature in aanmerking te komen dient u in België erkend te zijn als arts-specialist in de Kindergeneeskunde.  Interesse of bekwaamheid in een subdiscipline strekt tot aanbeveling maar is geen absolute voorwaarde.

  Inlichtingen over deze functie en bijhorende interessante werkvoorwaarden kan u bekomen bij dr. Dirk Van Gysel, Diensthoofd Pediatrie (tel. 053/72.41.55).

  Voor uw kandidatuurstelling, gelieve een uitgebreid curriculum vitae voor 28/02/2022 op te sturen of te mailen naar:

  Psychiater, voltijds (Campus Asse)

  OLV heeft momenteel een vacature voor een voltijdse betrekking voor: Psychiater (Campus Asse)

  Profiel: Om voor deze vacature in aanmerking te komen dient u in België erkend te zijn als arts-specialist in de psychiatrie. U bent in het bezit van een bijkomende psychotherapeutische opleiding of bent bereid deze te volgen. U bent dynamisch, flexibel en een teamplayer die beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. U bent gemotiveerd om samen met de huidige artsen de dienst verder uit te bouwen.

  Aanbod: Het gaat om een vacature op campus Asse, onderdeel van het OLV Ziekenhuis AalstAsse-Ninove, met een opname-afdeling van 30 bedden (PAAZ), een dagziekenhuis van 5 stoelen, een polikliniek en een uitgebreid MCT (Mobiel Crisis Team aan huis).

  Contact: Inlichtingen over deze functie en bijhorende interessante werkvoorwaarden kan u bekomen bij dr. Maria Cosco, diensthoofd (tel. 053 72 4360) of bij dr. Ilse Maes, psychiater campus Asse (tel. 02 300 6317). Voor uw kandidatuurstelling, gelieve een uitgebreid curriculum vitae te sturen of te mailen naar: 

  • Dr. Maria Cosco, Diensthoofd, maria.cosco@olvz-aalst.be
  • Dr. Ilse Maes, Psychiater Campus Asse, ilse.maes@olvz-aalst.be
  • Dr. Koen De Decker, Voorzitter Medische Raad, koen.de.decker@olvz-aalst.be
  • Dr. Wim Jorissen, Medisch Directeur, wim.jorissen@olvz-aalst.be 

  Anesthesist(en) - voltijds/deeltijds

   De Dienst Anesthesie-Intensieve Zorgen-Urgentiegeneeskunde van het OLV Ziekenhuis is op zoek naar Anesthesist(en) (Voltijds/deeltijds)

   Een bijzondere beroepstitel Urgentiegeneeskunde (of bereid zijn  deze te verwerven)  strekt tot aanbevelen om toe te treden tot de staf.

   Inlichtingen te bekomen bij

   • Dr. Geert Vandenbroucke, diensthoofd Anesthesie (Geert.Vandenbroucke@olvz-aalst.be)
   • Dr Ignace Demeyer, diensthoofd Spoedgevallen (Ignace.Demeyer@olvz-aalst.be) 

   Resident klinische cardiologie

    Het Hartcentrum OLV Aalst is een van de grootste hartcentra in Vlaanderen, en groepeert ongeveer 30 cardiologen en cardiochirurgen die enthousiast samenwerken om hoogwaardige cardiale zorg aan te bieden in de brede regio rond hun campi te Aalst, Asse en Ninove. Er is een uitstekende samenwerking met AZ Maria Halle en AZ Glorieux Ronse. Daarnaast excelleert het Hartcentrum binnen specifieke deelspecialismen op internationaal wetenschappelijk vlak, ondermeer in de coronaire fysiologie en dito interventies, de elektrofysiologie, hartfalen en minimaal invasieve klepchirurgie. Met jaarlijks ongeveer 36 000 raadplegingen, het volledige gamma aan cardiale en cardiochirurgische interventies, en talrijke wetenschappelijk projecten, is het Hartcentrum ook attractief voor patiënten uit het hele land. 

    Om ons team te versterken, en de klinische zorg voor onze patiënten uit te bouwen, zijn we op zoek naar een algemeen resident cardiologie.

    Functie:

    • U bent actief in klinische patiëntenzorg met bijzondere aandacht voor de gehospitaliseerde patiënt. U bent in staat om desgevallend autonoom een afdeling te superviseren.
    • U bent actief in klinische patiëntenzorg met bijzondere aandacht voor patiënten op de Coronary Care Unit (CCU), waar u zich verder kan in bekwamen met het oog op een erkenning in de Intensieve Zorgen.
    • U participeert eventueel in de raadplegingsactiviteit van de dienst Cardiologie.
    • U participeert aan de zorg voor de patiënt op de Spoedgevallen, weliswaar exclusief voor de dienst Cardiologie.
    • U participeert aan het wachtsysteem klinische cardiologie samen met de vaste stafleden.
    • Het betreft een voltijdse betrekking voor een initiële periode van 1 jaar, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.

    Profiel:

    • U bent in het bezit van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts met een specialisatie in de cardiologie en u bent bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
    • U beheerst het Nederlands vlot. Bijkomende kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.
    • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
    • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten. Het welbevinden van de patiënt en kwalitatieve zorgverstrekking zijn uw hoogste prioriteiten.

    Aanbod:

    • Het residentenmandaat voorziet in 1 jaar aanstelling, eventueel verlengbaar tot 2 jaar mits positieve evaluatie.
    • Wij bieden een marktconforme verloning overeenkomstig deze verantwoordelijke functie.
    • In functie van de noodwendigheden van de dienst en van uw persoonlijke interesses, kan een aangepast programma uitgewerkt worden waarbij u zich ten dele kan toeleggen op het deelspecialisme van uw voorkeur.
    • 20 wettelijke vakantiedagen + 10 wettelijke feestdagen.
    • 5 dagen wetenschappelijk verlof voor het bijwonen van studiedagen, congressen, wetenschappelijk werk.

    Contact:

    Geïnteresseerden richten een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae aan:

    Hartcentrum Aalst
    Dr. E. Wyffels – Coördinerend Diensthoofd eric.wyffels@olvz-aalst.be
    053/ 72 44 39