Ondersteuning

Inhoudstafel

Patiënten met een hoofd- of halstumor komen bij hun diagnose, behandeling en revalidatie in contact met tal van verschillende zorgverleners, die hieronder beknopt worden voorgesteld. We zorgen echtervoor een goede begeleiding door eenzelfde contactpersoon van het Oncologisch Support Team (OST) doorheen het gehele traject.

Oncologisch Support Team

Het oncologisch psychosociaal team (OST) staat in voor de ondersteuning van oncologische patiënten en hun naasten. Na de diagnose maakt u kennis met een verpleegkundig specialist, Laura Standaert, die u doorheen uw traject verder begeleidt. U kan bij haar terecht met vragen en problemen. Zij biedt een luisterend oor wanneer u of uw naasten daar nood aan hebben en verwijst u door naar de juiste zorgverleners. (053/72.85.15)

U maakt ook kennis met de maatschappelijk werker, Sanne Renmans (053/72.79.01). Zij helpt u bij administratieve vragen gerelateerd aan werk of verzekering, het vinden van gepaste thuiszorgmogelijkheden, het aanvragen van premies of het inschakelen van een vervoersdienst. Wanneer u radiotherapie krijgt zal u ook kennismaken met Linde Houbracken (053/72.40.15) of Lana Van Droogenbroeck (053/72.40.14). Zij informeren u naast sociale aspecten ook over het verloop van de behandeling op de dienst radiotherapie.

De diagnose van kanker komt soms hard aan. Ook tijdens de behandeling is het niet altijd gemakkelijk en kunnen allerlei gevoelens en gedachten overweldigen.  De psycholoog, Eva Schots (053/72.47.03), komt tijdens uw opname kennismaken om te luisteren naar uw verhaal.  Zij is er om u en uw naasten emotioneel te ondersteunen tijdens deze periode. 

Meer informatie over ondersteuningsmogelijkheden en projecten kan u hier vinden.

Logopedie

Een tumor in het hoofd-halsgebied of de behandeling ervan geeft vaak moeilijkheden bij spreken, kauwen of slikken. De logopedist kan u hierbij helpen. Dit kan gaan van het aanleren of verbeteren van spraak, het evalueren van de slikfunctie, het opstarten van (preventieve) oefeningen voor de slikfunctie of het advies geven in consistentie van de voeding.

Diëtist

Doorheen uw behandeling is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u uw gewicht kan behouden. Op deze manier bent u in de best mogelijke toestand of conditie om uw behandeling te doorlopen. Wanneer op gewicht blijven en voedingsinname moeilijker wordt helpt de diëtiste u verder. Hij of zij brengt in kaart hoeveel calorieën u inneemt en geeft advies om het tekort op te vangen.

Kinesitherapeut

Wanneer u een operatie krijgt om de tumor te verwijderen is het mogelijk dat u kennis maakt met een kinesitherapeut. Deze zorgverlener kan u helpen wanneer u last hebt om te ademen of te hoesten. Indien de chirurg tijdens de operatie de halsklieren verwijdert, is het belangrijk om bewegingsoefeningen te doen om uw nek en schouders soepel te houden.  De kinesitherapeut zal die oefeningen met u overlopen.  U krijgt een brochure mee zodat u thuis zelfstandig kan oefenen.  

Pastoraal medewerker

Een diagnose van kanker maakt soms dat patiënten stilstaan bij hun verleden en de toekomst. Wanneer u nood heeft aan een gesprek over de zin van het leven, uw geloof of spiritualiteit kan u steeds terecht bij de pastorale dienst.

Rookstop/alcoholstop

Roken en overmatig alcoholgebruik vormen risicofactoren voor het ontwikkelen van een tumor in het hoofd-halsgebied. Wanneer u wenst te stoppen met roken kan u beroep doen op het rookstopprogramma van het ziekenhuis. Voor meer informatie klik hier. Indien u uw alcoholgebruik wenst te verminderen of te stoppen kan u eveneens in gesprek gaan met onze psycholoog of deelnemen aan de wekelijkse AA-vergaderingen die doorgaan in het ziekenhuis. Voor meer informatie kan u terecht bij uw verpleegkundig specialist.

Lotgenotencontact

Klank-Bord

Klank-Bord is een organisatie voor patiënten met hoofd-en halstumoren. Zij willen patiënten en hun naasten informeren, sensibiliseren en ondersteunen. Zij organiseren van evenementen waarbij u kennis kan maken met lotgenoten. Voor meer informatie klik hier.

Oost-Vlaamse Vereniging voor gelaryngectomeerden

De Oost-Vlaamse Vereniging voor gelaryngectomeerden is een organisatie voor patiënten die een laryngectomie kregen. Zij ondersteunen patiënten en hun naasten en komen langs in het ziekenhuis of thuis om ervaringen te delen. Voor meer informatie klik hier.