Kindernefrologie

Bijzondere expertise

 • Nierziekten (aangeboren of verworven)
 • Hypertensie
 • Plasproblemen
 • Urineweginfecties

Aanpak plasproblemen

 • Uitgebreide anamnese (vragenlijst)
 • Algemene adviezen
 • Zo nodig bijkomende onderzoeken (urine, echo, ea.)
 • Huiswerk (plaslijsten)
 • Uroflow

Uroflow

 • Dit gaat door op de consultatie kindergeneeskunde, mbv. onze verpleegster.
 • Hierbij wordt er geplast op een speciale wc, waarbij de plastechniek kan geëvalueerd worden. Nadien wordt er telkens een echo verricht om te kijken wat er nog in de blaas overblijft.
 • De eerste keer moet een uroflow 3 keer gedaan worden. We plannen dit op een voor- of namiddag, waarbij er dan 3 keer na elkaar geplast wordt. 
 • Afhankelijk van deze resultaten kunnen we zo nodig een gerichte behandeling opstarten.