Klaplong of pneumothorax

Inhoudstafel

Zowel de longen als de binnenzijde van de borstkas zijn omgeven door een vlies. Onder normale omstandigheden bewegen dit long- en borstvlies soepel over elkaar. Tussen deze vliezen bestaat een vacuüm. Tijdens het inademen zet de borstkas zich uit. Het borstvlies volgt de beweging van de borstwand en door het vacuüm tussen beide vliezen volgt het longvlies de beweging van het borstvlies. Zo worden de longen tijdens de inademing ‘opengetrokken’ en kan er verse lucht naar binnen stromen.

Pneumothorax (klaplong)

Een klaplong, ook wel pneumothorax genoemd, ontstaat wanneer er lucht in de ruimte tussen de longvliezen komt. Hierdoor bestaat er geen vacuüm meer tussen de vliezen met als gevolg dat de long geheel of gedeeltelijk in elkaar klapt. De betreffende long kan daardoor niet meer of maar gedeeltelijk meedoen met de ademhaling.

Oorzaken

De oorzaak van een klaplong kan een verwonding van buitenaf zijn waardoor een opening in het borstvlies ontstaat. Dit kan door een ongeluk of door medisch ingrijpen. Vaker ontstaat er een opening in het longvlies spontaan van binnenuit de long. Dit kan het gevolg zijn van een onderliggende longziekte zoals COPD. Vaak is er echter geen duidelijk aanwijsbare oorzaak. Deze spontane klaplong komt relatief vaak voor bij magere mannen jonger dan 40 jaar, vooral als ze roken.

Verschijnselen

De klachten die kunnen optreden bij een klaplong zijn kortademigheid en/of pijn op de borst. Vaak zijn de klachten heviger als een groter gedeelte van de long is ingeklapt. Op grond van de verschijnselen en het lichamelijk onderzoek kan uw arts een pneumothorax vermoeden. De diagnose moet evenwel altijd bevestigd worden met een röntgenfoto van de longen.

Behandeling

  • Een kleine klaplong hoeft meestal niet te worden behandeld en herstelt spontaan. Er wordt dan wel geadviseerd om rust te houden.
  • Een grotere klaplong wordt behandeld met een drain, dat is een speciaal slangetje, in de borstholte. De drain wordt ingebracht om de lucht uit de ruimte tussen de twee vliezen weg te zuigen zodat de long zich weer kan ontplooien. Als de long na enkele dagen niet meer samenvalt zal de drain worden verwijderd. Deze behandeling is meestal succesvol. Indien dit niet het geval is dan kan operatief ingrijpen noodzakelijk zijn.
  • Bij een spontane klaplong kunnen het long- en borstvlies worden ‘geplakt’ om herhaling van de klaplong te voorkomen. Door een kunstmatige ontstekingsreactie op de vliezen te veroorzaken, kleven het long- en borstvlies aan elkaar vast. Hierdoor kan er geen lucht meer in de ruimte tussen de vliezen komen. Dit ‘plakken’ gebeurt door tijdens een thoracoscopie, dit is een kijkonderzoek van de borstholte, talkpoeder in de borstholte te verstuiven. Ook kan via de drain een talkoplossing tussen de vliezen worden aangebracht.