Magnifit

Inhoudstafel

Wie komt in aanmerking?

Enkel goed gemotiveerde personen met overgewicht, bereid om voldoende tijd uit te trekken voor het volledige groepsprogramma komen in aanmerking.

Ben je geïnteresseerd in een haalbare, gezonde gewichtsdaling en ben je gemotiveerd om te bewegen, dan kan je op verwijzing van de huisarts terecht bij ons.
We richten ons met de Magnifit-groepssessies op volwassenen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Voor kinderen en adolescenten is een meer specifieke aanpak vereist en informeert onze obesitascoördinator u graag op individuele basis.

Elke geïnteresseerde ondergaat een grondige cardiale screening naar inspanningscapaciteit en wordt vooraf gezien door de endocrinoloog, de obesitas-coördinator en de psycholoog. Door vrij streng te selecteren vóór van start te gaan met het groepsprogramma proberen we het aantal ontgoochelingen in een later stadium in te perken. Uiteraard geen paniek mocht het groepsprogramma niet echt voor jou geschikt zijn, samen met de obesitascoördinator proberen we een alternatief te zoeken.

Wat is het programma?

Het aanhouden van een gezonde levensstijl bestaande uit een combinatie van beweging, aangepaste voeding en een goede mentale ingesteldheid is vaak de beste optie om een gezonder gewicht te behalen en te behouden.

In het Magnifit-groepsprogramma bieden we voor gemotiveerde personen met overgewicht een unieke aanpak onder medische begeleiding waar de nodige aandacht gaat naar de 3 pijlers om een gezond gewicht te halen: opnieuw leren bewegen, evenwichtig eten en omgaan met emoties.

Enkel na het compleet doorlopen van de screening, kan men intekenen in het Magnifit-groepsprogramma. In het programma wordt afwisselend tijd gemaakt voor intensieve oefensessies onder begeleiding van een ervaren team kinesitherapeuten en voor creatieve groepssessies.

In de groepssessie voorzien door de obesitascoördinator en de psycholoog gaat zowel aandacht naar het aanpassen van voedingsgewoontes (Wat leert een etiket op voedingsmiddelen me? Wat doe ik met de feestdagen?) als naar een ondersteunende aanpak (Hoe ga ik om met emoties? Hoe verbeter ik motivatie? Hoe voorkom ik herval?).

Het totale programma kan ingedeeld worden in twee periodes.
De eerste periode is intensiever in training en groepssessies; de tweede periode is vooral gericht op hervalpreventie en ondersteuning om de opgedane kennis verder zelfstandig verder te zetten.

Wat kost het programma?

 De kosten verbonden aan het Magnifit-groepsprogramma komen ongeveer overeen met de gemiddelde prijs van een jaarlijks fitness abonnement. Ze omvatten naast de verloning van kinesist, obesitascoördinator en psycholoog ook het gebruik van de individueel afgestelde fitnesstoestellen. Bij het eerste informatie-contact met de obesitascoördinator ontvang je naast de praktische planning (inhoud, data en locatie) ook transparante uitleg i.v.m. de kosten verbonden aan het programma. Dit bedrag omvat naast alle fysieke trainingen (in totaal 36x) en groepssessies (in totaal 18x) verzorgd door de psychologe en de obesitascoördinator ook de consultaties en onderzoeken bij de cardioloog, endocrinoloog en fysiotherapeut zoals voorzien in de screeningsfase.
Het loont de moeite om contact op te nemen met uw ziekenfonds, vaak betaalt het ziekenfonds een deel van de kosten na het succesvol én volledig doorlopen van het programma.

Extra informatie

Medisch coördinator
Dr. Inge Van Pottelbergh, Internist - endocrinoloog

Contact
Contacten voor het Magnifit-programma lopen via het secretariaat Endocrinologie - Obesitaskliniek
T. 053 72 44 88 (bereikbaar in de week tijdens de kantooruren) 
F. 053 72 41 87
magnifit@olvz-aalst.be

OLV Obesitaskliniek
Secr Endocrinologie
Moorselbaan 164
9300 Aalst

Endocrinologie-Diabetologie brochure Magnifit