Wat is obesitas?

Inhoudstafel

Overgewicht/Obesitas is een chronische ziekte als gevolg van een overdreven vetophoping in het lichaam.

Overgewicht is een complex probleem. Zowel aanleg, lichaamsbouw, voeding als levensstijl spelen een belangrijke rol. Toch zal iemands gewicht afhangen van het evenwicht tussen de inname van de calorieën (voeding) en het energieverbruik (stofwisseling, lichaamsbeweging). En dat maakt het moeilijk om je gewicht op peil te houden.

Obesitas is in onze westerse maatschappij één van de belangrijkste gezondheidsproblemen. In de leeftijdsgroep van 35 tot 59 jaar hebben ruim 28 % van de vrouwen en 49 % van de mannen overgewicht. We spreken hier dus over een ‘ziekte’ die pandemische vormen aanneemt en de komende jaren een enorme invloed zal hebben op onze volksgezondheid, niet in het minst door de mogelijke gevolgen van obesitas.

Oorzaken

Overgewicht is een complex probleem. De hoofdoorzaak ligt meestal bij onze levenswijze. Je gewicht hangt immers af het evenwicht tussen de inname van calorieën (voeding) en het energieverbruik (stofwisseling, energieverbruik).

Naast onze Westerse levensstijl, kunnen ook andere factoren bijdragen tot overgewicht, zoals:

  • Erfelijke factoren of aanleg (sommige genen bepalen het gevoel van honger en verzadiging)
  • Psychologische factoren (bijvoorbeeld eten bij negatieve emoties)
  • Fysische factoren (bijvoorbeeld bepaalde ziekten of medicatie)

Zeker bij een combinatie van verschillende factoren is het niet makkelijk om je gewicht op peil te houden.

Gevolgen

Obesitas is een ernstig gezondheidsprobleem waarbij de symptomen zich geleidelijk aan ontwikkelen. Obesitas verhoogt het risico op de volgende gezondheidsproblemen:

  • Type 2 diabetes
  • Hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte (die op hun beurt tot hart- of vaatziekten kunnen leiden)
  • Gewrichtsklachten
  • Ademhalingsklachten
  • Zure oprispingen
  • ...

Naast de gezondheidsklachten als gevolg van obesitas, zijn er ook gevolgen op het sociale leven en ‘het zich minder goed in zijn vel voelen’.