Conventie

Geconventioneerd

Verzekering

Aangesloten bij de collectieve polis voor beroepsaansprakelijkheid die het OLV Ziekenhuis heeft afgesloten met verzekeraar Amma.

Opleiding

Apotheker

UGent
2010

Klinische biologie

UGent
2015

Ziekenhuishygiëne

UGent
2019