Hand en pols

Walant, een nieuwe techniek voor handchirurgie

Binnen de dienst Orthopedie zijn er ook specialisten op gebied van hand en pols problematiek. Zij behandelen ondermeer:

De meest courante handoperaties duren niet lang en kunnen comfortabel onder plaatselijke verdoving uitgevoerd worden. In het OLV ziekenhuis werken we daarom in een zogenaamde ‘handlounge’ . Dit omvat een specifieke vorm van daghospitalisatie waarbij de patiënt zich slechts beperkt dient om te kleden en plaatsneemt in een comfortabele zetel in plaats van een bed. Ontslag is meestal mogelijk onmiddellijk na de ingreep, waardoor de verblijfsduur aanzienlijk afneemt ten opzichte van de klassieke daghospitalisatieformule.

Orthopedisten met specialisatie handproblematiek