Een bereikbaar team

Het team van palliatieve zorgeenheid De Rank in Asse staat altijd klaar voor de patiënten en hun familie.

Palliatieve zorgeenheid De Rank is dag en nacht bereikbaar:

  • Via telefoon: 02 300 60 93
  • Via e-mail: petra.vandenabeele@olvz-aalst.be
  • Ter plekke: Palliatieve zorgeenheid, OLV Ziekenhuis Campus Asse, Bloklaan 5, 1730 Asse

Ons team bestaat uit een multi-disciplinair team van artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers, een psycholoog en een sociaal verpleegkundige.

  • Verantwoordelijke arts Palliatieve zorgen
  • Petra Vandenabeele, hoofdverpleegkundige
  • Marleen Van Cutsem, psycholoog
  • Veronique Raes, sociaal verpleegkundige

Sedert 2011 zijn vrijwilligers actief betrokken in de zorg en ondersteuning voor patiënten en hun familie. We trachten tevens nauw samen te werken met de huisarts, de al bestaande thuishulp, palliatieve thuiszorg, palliatief support team, enz.

Centraal in ons handelen staat respect voor de eigenheid en waardigheid van de patiënt. Zo bepaalt de zieke grotendeels zelf hoe zijn dag er uit ziet en wanneer de zorgen worden toegediend. We streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van leven en stellen alles in het werk om de patiënt zo lang mogelijk zijn zelfstandigheid te laten behouden.
Samen met de patiënten en hun familie gaan we op weg om van de moeilijkste maar meest kostbaarste levensfase iets onvergetelijks te maken!