Diensten in Aalst

Communie

Het ontvangen van de H. Communie is een krachtig teken van verbondenheid met Jezus en de Kerkgemeenschap.

Op zondag wordt de communie rondgedragen vanaf 8.30 uur. Op de afdelingen Geriatrie gaan we ook nog eens tijdens de week langs. De verpleegkundigen zullen u de avond voordien vragen of u de communie wenst te ontvangen. Uiteraard kan op vraag ook dagelijks de communie worden bezorgd.

Liturgie

U kan altijd overdag in de kapel terecht voor een moment van stilte, bezinning of gebed.

  • weekdagen: op dinsdag en donderdag vindt er een eucharistieviering plaats in de kapel van het ziekenhuis (gelijkvloerse verdieping, blok D) om 11 uur.
  • zon- en feestdagen: op zondag vindt de eucharistieviering plaats om 11 u in de kapel van het ziekenhuis (gelijkvloerse verdieping, blok D).

Voor de eucharistie- of gebedsviering op zon- en feestdagen kunt u, indien nodig,  met bed of rolstoel naar de kapel worden gebracht.
Op de vooravond wordt u door de verpleegkundigen gevraagd of u wenst deel te nemen.

Ziekenzalving en zegengebeden

Op de laatste zondag van elke maand heeft tijdens de eucharistieviering van 11 uur een gemeenschappelijke ziekenzalving plaats waarop iedere patiënt vriendelijk uitgenodigd wordt.
De patiënten kunnen naar de kapel worden gebracht met bed of rolstoel.
Ook familieleden kunnen hierbij aanwezig zijn.
Op aanvraag van de zieke of van de familie kan een ziekenzalving of ziekenzegening ook op de kamer gevierd worden, en dit -indien mogelijk- liefst in het bijzijn van de familie.

Bij levensgevaar of overlijden is een zegengebed waarin de stervende wordt gezegend en toevertrouwd aan God even zinvol.
De pastor kan –na een overlijden- voorgaan in een afscheidsgebed waarbij wordt dank gezegd voor het voorbije leven, en waarbij ook om kracht en steun wordt gebeden.

Tv en radio

Alle vieringen die in de kapel plaatsvinden, kunnen op de kamer-tv worden gevolgd. Naast informatie over onze dienst, worden op ons kanaal ook regelmatig documentaires uitgezonden. Op kanaal 4 van de radio kan u overdag luisteren naar klassieke of religieuze muziek.