Diensten in Asse

Intentieboek

In de kapel ligt een intentieboek. Men kan er een intentie, voorbede, zorg of vreugde neerschrijven en zo toevertrouwen aan de Heer en aan de Kerkgemeenschap.

Communie op de kamers
Het ontvangen van de H. Communie is een krachtig teken van verbondenheid met Jezus en de Kerkgemeenschap.
Op zondagen en hoogfeesten wordt de Communie op de kamer gedragen. De verpleegkundigen zullen u de avond voordien vragen of u de Communie wenst te ontvangen.

Ziekenzalving en zegengebeden

Op aanvraag van de zieke of van de familie kan een ziekenzalving of ziekenzegening op de kamer plaatsvinden, indien mogelijk liefst in het bijzijn van de familie.

Bij levensgevaar of overlijden is een zegengebed waarin de stervende wordt gezegend en toevertrouwd aan God even zinvol.
De pastor kan –na een overlijden- voorgaan in een afscheidsgebed waarbij wordt dank gezegd voor het voorbije leven, en waarbij ook om kracht en steun wordt gebeden.

TV
Iedere kamer beschikt over een TV-toestel. Daar worden de vieringen uitgezonden die doorgaan op de campus Aalst.