Aanvraagformulieren

Een PET/CT-scan kan enkel worden uitgevoerd mits verwijzing van uw behandelende specialist, die hiertoe een aanvraagformulierdient in te vullen en door te sturen. Dit formulier is hieronder als Word- of PDF-document te downloaden.

Voor praktische informatie kunt u als patiënt contact nemen met het secretariaat: T. 053 72 79 79

Aanvraagformulier 10.0 PET Centrum Zuidoost-Vlaanderen

Aanvraagformulier 10.0 (Word) - PET Centrum Zuidoost-Vlaanderen

Advies dienst Ziekenhuishygiëne ivm toelaten infectieuze patiënten waarbij bijkomende voorzorgsmaatregelen van toepassing zijn, in het PET-centrum