Benadering vanuit meerdere specialismen

Algologische algoritme

Pijn kan vele oorzaken hebben. Daarom is het nuttig om alle professionele zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn, regelmatig samen te brengen. Naast de algoloog (pijndeskundige) kan het bijvoorbeeld gaan om:

  • een specialist in de fysische geneeskunde,
  • een neuroloog,
  • een neurochirurg,
  • een psycholoog,
  • een kinesitherapeut of een revalidatiespecialist...

Tijdens een speciale vergadering wordt uw pijnprobleem besproken in aanwezigheid van alle leden van het pijnteam.

Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht en kan indien gewenst ook aanwezig zijn op de bespreking met het pijnteam. Er wordt een conclusie geformuleerd en een aanpak voor uw pijnprobleem voorgesteld.

De conclusie van het pijnteam wordt op een latere datum met u besproken.