Onze kijk op pijnbehandeling

Inhoudstafel

Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten

Volgens de huidige wetenschappelijke inzichten worden patiënten met chronische pijn het best geholpen met een combinatie van:

  • behandelingen bestaande uit soms invasieve behandelingen (“prikken” of zeldzamer een operatie), maar ook
  • revalidatie (“de fysiek” opkrikken; oefentherapie) en
  • psychologische technieken (“de pijn de baas”; relaxatieoefeningen, mindfulness e.d.).

De ervaring leert dat hoe langer pijn bestaat, hoe groter de gevolgen ervan kunnen zijn voor uw manier van leven. Deze gevolgen op zich kunnen de pijn weer op een nadelige wijze beïnvloeden. Er ontstaat als het ware een vicieuze cirkel. Het is dus belangrijk dat we naar alle factoren kijken die een rol kunnen spelen bij chronische pijn. Zowel lichamelijke als psychosociale oorzaken en gevolgen die samenhangen met de pijn worden dus onderzocht. Daarom worden chronische pijnproblemen best in een multidisciplinair pijnteam besproken en behandeld.

Als de oorzaak van de pijn niet kan weggenomen worden, zijn er soms technieken mogelijk om de voortgeleiding van de pijn naar de hersenen te onderbreken (zoals bij zenuwblokkades) of behandelingen die tot doel hebben om de waarneming van de pijn te veranderen (zoals pijnstillers of een transcutane zenuwstimulator).

In overleg

Elke behandeling gebeurt steeds na overleg met u, en na het geven van meer specifieke informatie, meestal ook schriftelijk.

Vanuit verschillende specialismen

Het Multidisciplinair Pijncentrum is opgebouwd uit een kernteam met daarnaast verschillende specialisten die geconsulteerd worden in functie van het probleem.  Nieuwe patiënten hebben een eerste contact met de algoloog (anesthesioloog).  Meestal is verdere evaluatie of advies nodig door de fysisch geneesheer, de verpleegkundig pijnspecialist, de psycholoog, de kinesitherapeut (bewegingsonderzoek), de ergotherapeut (functioneel advies) en/of de sociaal verpleegkundige.  In functie van de pathologie wordt de neuroloog (voor chronische hoofd- of aangezichtspijn of bij onbegrepen neurologische klachten), de neurochirurg (uitstralingspijnen), en/of de psychiater geconsulteerd. Op een overlegvergadering met de leden van het multidisciplinair pijnteam bespreekt het team onder leiding van de coördinator de verschillende patiënten.