U hebt inspraak

Inhoudstafel

Recht op informatie

Als patiënt hebt u het recht om geïnformeerd te worden over uw gezondheidstoestand en over de behandeling (medische, diagnostische, en interventionele procedures) die de dokters in dit verband aanraden.

Zo kan u beter de beslissing nemen om al dan niet een bepaald onderzoek of behandeling te ondergaan. Hiervoor dient u dan ook uw toestemmig te geven,

Uw behandelende arts zal u over elk onderzoek of elke behandeling informeren wat de meest voorkomende mogelijke risico’s en complicaties zijn en welke mogelijke voordelen eraan verbonden zijn. Uw dokter kan meestal wel een inschatting maken op basis van wetenschappelijk onderzoek, wat de kans op een positief effect is na een inspuiting of behandeling. Uw dokter kan nooit garanderen of een inspuiting of behandeling zal helpen om uw pijn te diagnosticeren of te verminderen.

Geïnformeerde toestemming

Op basis van deze informatie en dit overleg, dient u dan al dan niet uw toestemming te geven voor het onderzoek of de therapie. Zo wordt u zelf actief betrokken bij uw behandeling.

Als patiënt hebt u het recht om geïnformeerd te worden over uw gezondheidstoestand en de aanbevolen medische, diagnostische, en interventionele procedures die de dokters in dit verband aanraden. Zo kan u beter de beslissing nemen om al dan niet een bepaald onderzoek of behandeling te ondergaan en hiervoor dan ook uw toestemming te geven, na kennis te hebben genomen van de meest voorkomende mogelijke risico’s en complicaties, tegenover de mogelijke voordelen eraan verbonden. Deze informatie is niet bedoeld om u angst aan te jagen of te alarmeren; het is eenvoudigweg een poging om u beter te informeren zodat u uw toelating kan geven (of weigeren) voor een bepaald onderzoek of behandeling.

Sinds oktober 2002 bestaat er een nieuwe wet op de patiëntenrechten die klaar en duidelijk zegt welke uw rechten zijn en hoe u ze kan gebruiken. Meer informatie hierover vindt u op de gezondheidssite voor Vlaanderen.

Uw dokter kan meestal wel een inschatting maken op basis van wetenschappelijk onderzoek, wat de kans op een positief effect is na een inspuiting of behandeling. Uw dokter kan nooit garanderen of een inspuiting of behandeling zal helpen om uw pijn te diagnosticeren of te verminderen. Volgens de huidige wetenschappelijke inzichten worden patiënten met chronische pijn het best geholpen met een combinatie van behandelingen bestaande uit soms invasieve behandelingen (“prikken” of zelfzaam een operatie), maar ook revalidatie (“de fysiek” opkrikken) en psychologische technieken (“de pijn de baas”; relaxatieoefeningen, mindfulness e.d.). Daarom worden chronische pijnproblemen best in een multidisciplinair pijnteam besproken.