Hoe verloopt uw verblijft op Spoed?

Voorrang aan patiënten die meest dringend hulp nodig hebben

Bij uw aankomst schat een verpleegkundige de ernst van de situatie in, en zorgt dat u begeleid wordt naar de onderzoeklokalen. Patiënten worden in de dienst Spoedopname niet onderzocht in volgorde van hun aanmelding, maar wel in volgorde van dringendheid of ernst van hun toestand. Wij proberen iedereen zo snel mogelijk te helpen, maar het blijft mogelijk dat u met de patiënt dient te wachten in de wachtzaal. Wij vragen hiervoor graag uw begrip. Vraag gerust aan de verpleegkundige naar de reden van de wachttijd en de verwachte duur van de wachttijd.

Wanneer u als patiënt de dienst Spoedopname mag verlaten…

Terug naar huis. Gelieve u nogmaals aan te melden aan de balie op de dienst Spoedopname. Zo kunnen we samen nagaan of alles in orde is om een goede administratieve verwerking mogelijk te maken. Hebt u alle attesten? Hebt u alle persoonlijke documenten terug? Wij sturen de factuur van uw behandeling en opname naar u thuis.

Noot: als u krukken nodig hebt, kunt u deze op de dienst verkrijgen tegen een billijke prijs.

Opname op een andere dienst. Indien een opname in het ziekenhuis aangewezen is, proberen we een kamer te kiezen die overeenstemt met uw keuze. Indien er op de verpleegafdeling niet onmiddellijk een kamer beschikbaar is, kan het gebeuren dat u op de voorlopige hospitalisatie van de dienst Spoedopname verblijft tot er een kamer vrijkomt. (Klik hier voor meer informatie over een Opname ).

Spoedgevallen brochure Esi code