Digestieve oncologie (DIO)

Digestieve oncologie houdt zich bezig met de preventie, opsporing, diagnosestelling en behandeling van kwaadaardige gezwellen van het maagdarmstelsel. Het gaat hier dus om kanker ter hoogte van de slokdarm, maag, pancreas, galblaas, galwegen, lever, dunne darm, dikke darm of endeldarm.

Graag geven wij u hierbij meer informatie over:

  • Wat is kanker? Welke types digestieve kankers zijn er?
  • Behandelingsopties en praktische info daarbij
  • Mogelijke nevenwerkingen

Digestieve oncologie is geen afzonderlijke afdeling binnen het ziekenhuis, maar een overkoepelend multidisciplinair overlegorgaan. Een dergelijke structuur is noodzakelijk gezien het grote aantal betrokken medische disciplines en de toenemende complexiteit van de zorgverlening. Bovendien overkoepelt het OLV meerdere campussen (Asse, Aalst, Ninove). Binnen de structuur digestieve oncologie streven wij naar een uniform beleid voor screening van gastro-intestinale tumoren, diagnostiek, lokale en medicamenteuze behandeling, opvolging, risicobepaling, palliatieve zorg, psychosociale begeleiding, ...

Voor patiënten met een gastro-intestinale tumor kan de dienst Gastro-enterologie rekenen op een verpleegkundig specialist digestieve oncologie, die de patiënten tijdens het gehele behandeltraject begeleidt. Valerie Dierick

  • Verpleegkundig specialist digestieve oncologie
  • Oncologisch Psychosociaal Support Team
  • T. 053 72 70 65 / E. valerie.dierick@olvz-aalst.be
  • Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Campus Aalst
  • Moorselbaan 164, B-9300 Aalst