Endoscopie

De dienst Gastro-enterologie maakt gebruikt van endoscopische technieken om maag, darm of andere organen van het spijsverteringsstelsel inwendig te onderzoeken. Vaak wordt ook van een "kijkonderzoek" gesproken. Dergelijk onderzoek vindt doorgaans plaats in dagkliniek, en vereist dus geen hospitalisatie.

Een endoscoop bestaat uit een soepel buisje dat via een natuurlijke opening in het lichaam (mond of anus) wordt gebracht om inwendige onderzoeken van maag, darm of andere organen van het spijsverteringsstelsel uit te voeren. Doorheen de endoscoop worden een minuscule camera met lichtbron ingebracht, waardoor de inwendige beelden meteen op een monitor kunnen getoond worden. Naast de camera en lichtbron kunnen eventueel ook instrumenten worden ingebracht, waardoor er meteen tijdens het endoscopisch onderzoek kleinere ingrepen kunnen worden uitgevoerd.

 

Informatiebrochures over endoscopische onderzoeken

gastroscopie

Frederik Philips, hoofdverpleegkundige Endoscopie in het OLV Ziekenhuis in Aalst

De gastro-enterologen die gespecialiseerd zijn in deze endoscopische technieken, kunnen op vakkundige ondersteuning rekenen van Frederik Philips, hoofdverpleegkundige Endoscopie

  • Telefoon: +32 53 72 88 05
  • Fax: +32 53 72 41 44
  • E-mail: frederik.philips@olvz-aalst.be

Alle endoscopen en bijhorende materialen worden in het OLV Ziekenhuis na elk gebruik grondig gereinigd en gesteriliseerd, waardoor een optimale patiëntveiligheid is gegarandeerd. Onderstaand filmpje geeft een beknopt overzicht van dit doorgedreven proces.