Wetenschappelijke informatie

Inhoudstafel

Snotbarometer

Op elk respiratoir staal dat in het Labo Moleculaire Biologie van het OLV Ziekenhuis Aalst geanalyseerd wordt voor respiratoire pathogenen, wordt steeds naar het DNA of RNA van een vast panel van bacteriën en virussen gezocht, dit omdat meerdere pathogenen eenzelfde ziektebeeld kunnen geven. Wekelijks wordt het aantal gevonden kiemen weergegeven in de "snotbarometer". Hierdoor krijgen we een idee van welke pathogenen momenteel circuleren.

Daarnaast wordt er ook maandelijks nagekeken hoe frequent de pathogenen de voorbije maand gedetecteerd werden. Deze maandelijkse frequentie wordt weergegeven in het jaarlijks overzicht en laat ons toe om patronen in de aan- en afwezigheid van de verschillende virussen en bacteriën af te leiden. Op die manier kunnen we min of meer voorspellen wanneer welke kiem zijn opwachting zal maken.

Labflap

Het Klinisch Laboratorium van het OLV Ziekenhuis geeft een tweemaandelijkse nieuwsbrief (Labflap) uit met praktische informatie en wetenswaardigheden.

Wetenschappelijke publicaties

Artsen van het Klinische Laboratorium leveren regelmatig bijdragen aan wetenschappelijke publicaties. Deze artikels zijn terug te vinden via Pubmed.