Rechten en plichten als patiënt (of gezonde vrijwilliger) in een studie

Inhoudstafel
Cardioloog informeert patiënt over hartproblemen - OLV

Als deelnemer aan een klinische studies hebt u wettelijk vastgelegde rechten en plichten.

Beslissingsrecht

U beslist volledig zelf of u wil deelnemen aan een klinische studie

Recht op informatie en het stellen van vragen

Alvorens u beslist om deel te nemen aan een klinische studie zal u uitgebreid ingelicht worden door uw arts en de studiecoördinator. U krijgt deze informatie ook schriftelijk. Er zal altijd een contactpersoon opgegeven worden die u kan bereiken wanneer u nog vragen hebt.

Recht op bedenktijd

U hoeft niet direct de beslissing te nemen om deel te nemen. U kan thuis gerust de informatie nog eens op u gemak nalezen en indien u dit wenst bespreken met u huisarts of familie

Recht op bescherming van u persoonlijke gegevens

Tijdens de klinische studie wordt informatie over u verzameld. Deze gegevens blijven geheim. U naam zal nooit vermeld worden in rapporten met resultaten over de studie

Recht om te stoppen met een klinische studie

Tijdens een klinische studie kan u ten allen tijde beslissen om te stoppen. Licht zeker u arts in, omdat het bij sommige behandelingen mogelijks niet raadzaam is om onmiddellijk te stoppen en misschien moet eerst medicatie afgebouwd worden. In geval er een medisch hulpmiddel (medical device) ingeplant is, of er is een nieuwe operatietechniek gebruikt is het proces natuurlijk niet meer omkeerbaar

Plichten

U moet zich steeds houden aan het behandelingsplan zoals voorgeschreven door het studieprotocol. Alle aanwijzingen moeten stopt opgevolgd worden. U moet steeds aanwezig zijn op geplande consultaties en/of onderzoeken die gepland zijn in het kader van een klinisch onderzoek

Wanneer u medicatie dient in te nemen moet u alle aanwijzingen strikt naleven. Ook voor het bewaren van de medicatie zijn dikwijls regels bepaald

Het is belangrijk om de arts steeds op de hoogte te brengen van eventuele bijwerkingen of als er iets verandert in u medische toestand