Voor onze professionele studiepartners

Inhoudstafel
katheterisatielab olv aalst

Ieder onderzoek moet ter beoordeling voorgelegd worden aan het volledig erkend ethisch comité van het OLV Ziekenhuis. Dat comité oordeelt of het onderzoeksvoorstel ethisch verantwoord is en of de rechten, de veiligheid en het welzijn van de patiënten beschermd zijn. Het onderzoek kan pas van start gaan na schriftelijke goedkeuring door het ethisch comité. Het ethisch comité van het OLV Ziekenhuis besteedt veel aandacht aan het informatie- en toestemmingsformulier van iedere klinische studie.

Contact

U kan het ethisch comité bereiken via de contactpersonen van het Ethisch comité:

 • Carla Hooft en Nadine De Neef
 • T 053 72 49 60
 • F 053 72 46 89
 • E-mail: ethisch.comite@olvz-aalst.be

Leden ethisch comité OLV

 • Dr. A. Leloup - Voorzitter – Pneumoloog-Oncoloog - Deskundige Fase I proeven (M) 
 • Dr. S. Van Slycke - Co-voorzitter - Chirurg Algemene Heelkunde - O.L.Vrouwziekenhuis (M) 
 • Dhr. B. Vandenborne - Secretaris – Verpleegkundige - Coördinator Palliatief Support Team - O.L.Vrouwziekenhuis (M) 
 • Ap. I. Brandt - Doctor in de farmaceutische wetenschappen - Klinisch bioloog - Deskundige farmacologie – O.L.Vrouwziekenhuis (V) 
 • Meester A. Coppens - Jurist - Onafhankelijk lid (M)
 • Mevr. A. De Bièvre – Verpleegkundige - Zorgzonemanager - O.L.Vrouwziekenhuis (V) 
 • Dr. M. De Laat - Pediater - O.L.Vrouwziekenhuis (M) 
 • Dr. H. De Raedt – Cardioloog – O.L.Vrouwziekenhuis (M)
 • Dr. K. Gabriëls - Gynaecoloog - O.L.Vrouwziekenhuis (V) 
 • Dr. M. Goethals - Cardioloog - O.L.Vrouwziekenhuis (M) 
 • Dr. G. Leenders – Anesthesist – O.L. Vrouwziekenhuis (V)
 • Dhr. M. Peersman – Ethicus - Docent Hogeschool Odisee – Vertegenwoordiger menswetenschappen - Onafhankelijk lid (M) 
 • Dr. R. Saeys - Huisarts - Onafhankelijk lid (M) 
 • Ap. K. Uyttendaele - Ziekenhuisapotheker – O.L.Vrouwziekenhuis (V) 
 • Dr. L. Verbeke - Diensthoofd Radiotherapie-Oncologie - Methodoloog - O.L.Vrouwziekenhuis (M) 
 • Dhr. F. Witdouck - Pastorale Dienst - Klinisch Psycholoog - O.L.Vrouwziekenhuis (M)
 • Dhr. A. De Grauwe – Patiëntenvertegenwoordiger – Onafhankelijk lid (M)
 • Dhr. T. Van Haute – Vertegenwoordiger gezonde vrijwilligers – Onafhankelijk lid (M)

(M) : Mannelijk - (V) : Vrouwelijk

Vergaderdata 2022

Vergadering

Uiterste indieningsdata 12u

Dinsdag 11 januari 2022

Dinsdag 04 januari 2022

Dinsdag 25 januari 2022

Dinsdag 18 januari 2022

Dinsdag 08 februari 2022

Dinsdag 01 februari 2022

Dinsdag 22 februari 2022

Dinsdag 15 februari 2022

Dinsdag 08 maart 2022

Dinsdag 01 maart 2022

Dinsdag 22 maart 2022

Dinsdag 15 maart 2022

Dinsdag 05 april 2022

Dinsdag 29 maart 2022

Dinsdag 19 april 2022

Dinsdag 12 april 2022

Dinsdag 03 mei 2022

Dinsdag 26 april 2022

Dinsdag 17 mei 2022

Dinsdag 10 mei 2022

Dinsdag 31 mei 2022

Dinsdag 24 mei 2022

Dinsdag 14 juni 2022

Dinsdag 07 juni 2022

Dinsdag 28 juni 2022

Dinsdag 21 juni 2022

Dinsdag 12 juli 2022

Dinsdag 05 juli 2022

Dinsdag 26 juli 2022

Dinsdag 19 juli 2022

Dinsdag 09 augustus 2022

Dinsdag 02 augustus 2022

Dinsdag 23 augustus 2022

Dinsdag 16 augustus 2022

Dinsdag 06 september 2022

Dinsdag 30 augustus 2022

Dinsdag 20 september 2022 Dinsdag 13 september 2022
Dinsdag 04 oktober 2022 Dinsdag 27 september 2022
Dinsdag 18 oktober 2022 Dinsdag 11 oktober 2022
Dinsdag 15 november 2022 Dinsdag 08 november 2022
Dinsdag 29 november 2022 Dinsdag 22 november 2022
Dinsdag 13 december 2022 Dinsdag 06 december 2022

 

Indieningsformulier als OLV het leidend ethisch comité is

Indieningsformulier als OLV niet het leidinggevend ethisch comité is

Indienen retrospectieve studie