Steun medisch onderzoek

Ter ondersteuning en in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting is een fonds opgericht met aandacht voor 2 domeinen:

  • Ondersteunen van klinisch wetenschappelijk onderzoek in alle domeinen van de gezondheidszorg
  • Mogelijk maken om nieuwe innovatieve technieken te ontwikkelen en/of toe te passen

Wilt u een gift overmaken en zo het fonds ondersteunen dan kan dit door een bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE 100-00000000-404 van de Koning Boudewijn stichting met vermelding van de gestructureerde code: 017/1180/00026.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf een bedrag van 40 euro en geven recht op een belastingvermindering van 45%.

OLV Fonds voor Innovatief onderzoek