Wat is een klinische studie?

Orthopedische chirurgie bij OLV Ziekenhuis

Een klinische studie (clinical trial) is een onderzoek bedoeld om:

  • Een nieuwe behandeling te testen
  • Een bestaande behandeling te verbeteren
  • Effect van een behandeling op lange termijn te bestuderen
  • Verschillende behandelingen met elkaar te vergelijken

Maar de opzet van het onderzoek kan ook zijn om meer te weten te komen over een ziekte of om ziektes beter te kunnen opsporen

Klinische studies worden uitgevoerd in alle vakgebieden van de geneeskunde.

Een commerciële of gesponsorde studie gaat uit van een (farmaceutische) firma die het ziekenhuis vergoedt voor de gemaakte kosten. De meeste onderzoeken naar nieuwe geneesmiddelen of medische hulpmiddelen zijn commerciële studies. Ze vinden dikwijls gelijktijdig plaats in verschillende centra en in verschillende landen. Het is noodzakelijk om genoeg patiënten in een studie te kunnen includeren om resultaten te kunnen aantonen.

Een academische studie wordt dikwijls opgezet vanuit een onderzoeker zelf of een organisatie die onderzoek wil stimuleren. Deze onderzoeken werken met beperkte middelen. Ze worden door de overheid gefinancierd, of er worden privéfondsen gezocht. Dergelijk onderzoek wordt dikwijls opgezet om meer te weten te komen over een aandoening of om de geneeskundige praktijk te verbeteren. Dit onderzoek is aan dezelfde strenge regels onderworpen.

Als deelnemer aan een studie is er weinig verschil. U wordt even goed beschermd en hebt dezelfde rechten en plichten.