Wie helpt je binnen onze ombudsdienst?

o

De ombudsdienst wordt bemand door twee ombudspersonen:

  • Els Meeussen (rechts op de foto)
  • Julie De Nys (links op de foto)

De ombudspersoon...

  • Is opgeleid als bemiddelaar.
  • Stelt zich meerzijdig partijdig op.
  • Functioneert onafhankelijk.
  • Neemt geen standpunt in.
  • Spreekt geen oordeel uit over wie al dan niet gelijk heeft.
  • Treedt vertrouwelijk op en is gebonden door het beroepsgeheim.
  • Doet niets zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
  • Komt kosteloos tussen.
waarvoor kunt u bij ons terecht?