Vaak gestelde vragen

Inhoudstafel

Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om een zo volledig mogelijk dossier van hun patiënten bij te houden, in het belang van de patiënt. De nexuzhealth-ziekenhuizen, waaronder dit ziekenhuis, hanteren daarbij een heel strenge toegangscontrole. Enkel zorgverleners die direct bij de zorg betrokken zijn, hebben toegang tot het medisch dossier. Elke persoon die in het medisch dossier kijkt, is zoals iedere ziekenhuismedewerker gebonden aan het beroepsgeheim. Elke inzage of wijziging in het medisch dossier wordt geregistreerd. Gegevens kunnen dus enkel worden uitgewisseld als er een zorgrelatie bestaat of, in uitzonderlijke gevallen, als het om een levensreddende situatie gaat.

Hieronder volgt de informatie voor als u zelf uw medisch dossier wil inkijken, of wanneer u als vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger van een andere persoon diens dossier wil opvolgen. U kunt ook bepalen dat een zorgverlener uw dossier niet kan inkijken.

Hoe krijg ik permanent toegang tot mijn eigen medisch dossier

Permanente toegang tot je eigen medische dossier? Dat kan via de online-app Mynexuzhealth: eenvoudig te installeren, gemakkelijk in gebruik!

Aanvraag tot inzage in uw eigen patiëntendossier bij OLV

Aanvraagformulier tot inzage in het eigen patiëntendossier OLV

Vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger van de patiënt?

Een zorgverlener uitsluiten van toegang tot uw dossier