Warme en betrokken zorg

Warme en betrokken zorg bij OLV Ziekenhuis Aalst Asse Ninove

Warme en betrokken zorg is de basishouding waarmee we in ons beroep staan. Wij zijn er van overtuigd dat iedereen de kracht in zich heeft om warme en betrokken zorg te verlenen. Warme en betrokken zorg heeft te maken met vriendelijkheid, mildheid, gastvrijheid, aanwezigheid, hulpvaardigheid, aandacht en empathie. Warme en betrokken zorg kan de balans tussen efficiëntie en menselijkheid, tussen controle en vertrouwen, behouden, en waar nodig, herstellen. Betrokkenheid en empathie ten aanzien van patiënten en hun omgeving dragen bij tot een goede communicatie en tot een zorgrelatie die helend kan zijn.

Warme en betrokken zorg start met actief luisteren. Door ons in de plaats van de ander te stellen, proberen we zo goed mogelijk te begrijpen wat hem of haar overkomt, om aansluitend een passend engagement te tonen en hulp te verlenen. We behandelen de ander – een patiënt, diens omgeving, een collega,… – zoals we zelf behandeld willen worden en plaatsen de ander centraal. Deze levenshouding versterkt de relatie met de ander die zich hierdoor ook gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

We gaan ook op een warme en betrokken manier met elkaar om als collega’s. Dit verbetert onze samenwerking en stimuleert de passie om te helpen en te helen. Elke medewerker in het ziekenhuis wordt gewaardeerd en beschouwd als een teamlid. Elke medewerker is een rolmodel voor nieuwe medewerkers en mensen in opleiding.

Warme en betrokken zorg zet ons in beweging om initiatieven te nemen, om ervaringen en kennis te delen, waardoor deze basishouding op haar beurt wordt bevorderd als drijvende kracht in het OLV Ziekenhuis. Wij vormen samen een gemeenschap binnen het ziekenhuis die deze basishouding in gastvrijheid ondersteunt en uitdraagt. Warme en betrokken zorg behoort tot het hart van de christelijke traditie en vormt de inspiratie van de stichtende congregatie van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis. Tegelijk verbindt dit ons met andere filosofische en religieuze tradities.