Onze organisatie

Inhoudstafel
Directiedomité OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove (sept 2021)

Met 2800 medewerkers (2.554 personeelsleden en zowat 300 artsen en zelfstandige zorgprofessionals), verspreid over de vestigingen in Aalst, Asse en Ninove, is het OLV Ziekenhuis de grootste werkgever in de regio. 

De operationele leiding van het ziekenhuis is toevertrouwd aan de heer Peter Verhulst, algemeen directeur, in samenwerking met dokter Wim Jorissen, medisch directeur. De samenstelling van het directiecomité is als volgt:

 • Algemeen directeur (voorzitter directiecomité): Peter Verhulst
 • Directeur Facilitaire Diensten en Aankoop: Filip Van Vaerenbergh
 • Directeur Financiën en Administratie: Geertrui Ryngaert
 • Directeur Human Resources: Machteld Van Opstal
 • Directeur-Hoofdapotheker: Kathy Van Hecke
 • Directeur ICT: Goedele Antonissen
 • Directeur Processen & Kwaliteit: Frank Staelens
 • Directeur Technische Diensten: Jeroen Vidts
 • Medisch directeur: dr. Wim Jorissen
 • Verpleegkundig en paramedisch directeur: Ann Van de Velde

Contact directiecomité: graag via Greet De Winne (Greet.De.Winne@olvz-aalst.be)

organogram 5 mei 2022

De medische raad die tot eind januari 2023 is aangesteld, bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter: Dr. Koen De Decker
 • Ondervoorzitter: Dr. Roel Beelen
 • Secretaris: Dr. Evert Munghen

Andere leden (in alfabetische volgorde): Dr. Sam Bral, Dr. Geert De Naeyer, Dr. Tom Peeters, Dr. Koen Suy, Dr. Koen Traen, Dr. Guy Van Camp, Dr. Jo Vandervoort, Dr. Ruben Vanheste, Dr. Katrien Van Rie, Dr. Sam Van Slycke, Dr. Kristien Van Vaerenbergh, Dr. Eric Wyffels.

Contact medische raad: graag via Dirk Cornand, 053 72 48 58

Algemene Aankoopvoorwaarden - Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw