Symposium voor Pathologie

Dr. Kris Van Der Steen
Tweemaal per jaar organiseert onze dienst Pathologische Ontleedkunde een symposium waarop de nieuwste evoluties op ons vakdomein worden voorgesteld en ervaringen tussen collega's worden uitgewisseld. De presentaties van de voorbije edities blijven op deze webpagina beschikbaar voor de deelnemers.
Dr. Kris Van der Steen, diensthoofd

MEI 2022

De volgende editie van het Symposium voor Pathologie vindt plaats op 30 mei 2022.  Meer info volgt binnenkort.

sponsors symposium pathologie sept 21

SEPTEMBER 2021

Hoofdsponsors: Agilent, Leica Biosystems, Roche

Kwaliteit binnen pathologie kan niet even op pauze gezet worden! Omwille van de Covid-19 maatregelen heeft onze dienst ervoor gekozen om net zoals vorig jaar slechts 1 symposium te organiseren. Deze digitale versie werd gedurende meer dan 3,5 uur gevolgd door meer dan 100 deelnemers.

De beschikbare presentaties kunnen hieronder worden gedownload. De bijhorende webinars kunnen via de link op onderstaand overzichtje telkens worden bekeken.

Resultaatbespreking EKE 2020/3: Her2/Neu, PR (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst) - plus

Digestieve Pathologie, van a tot zorg (deel1) (Dr. Veerle Casneuf, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Digital Pathology Solution (Dr. Romaric Croes)

Resultaatbespreking EKE 2021/1: E-Cadherine, CD117 en S100 (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Diagnostiek bij weke delen tumoren (Prof. Dr. David Creytens, UZ Gent)

DECEMBER 2020

Gouden sponsors: Agilent, AstraZeneca, Epredia, Forlab, ImTec, Leica Biosystems, MLS, Roche, Sakura, Yvsolab

Zilveren sponsors: Becton Dickinson, Menarini, Sanbio, VWR (part of Avantor)

Understanding Basic Preanalytics - (Beth Sheppard, Roche)

Effects of Poor Tissue-Handling on Testing - (Beth Sheppard, Roche)

Resultaatbespreking EKE 2020/2: CD3, Chromogranine en Desmine (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Resultaatbespreking EKE 2020/1: ER en Her2/Neu (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Understanding Basic Preanalytics - (Beth Sheppard, Roche)

Symposium Pathologie - december 2020 - Effects of Poor Tissue Handling on Testing

-- DECEMBER 2019

Hoofdsponsors: AstraZeneca, Sanbio, Roche

Resultaatbespreking EKE 2019/2 en 3: Her2/Neu, PR, CD34 en TTF-1 (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Recente evoluties in de behandeling van longtumoren (Dr. Valerie Adam, OLV Ziekenhuis, Aalst)

ESP Lung EQA schemes (Cleo Keppens, KU Leuven)

NordiQC EQA module for breast cancer markers (Søren Nielsen, NordiQC)

NordiQC EQA module for lung cancer markers (Søren Nielsen, NordiQC)

Gebruik van cellijnen (Colin Tristram, HistoCyte Laboratories)

Wetenschap en pathologie (Nele Van Der Steen, Uniklinik, Freiburg)

Precision oncology (Rudy Hovelinck, AstraZeneca)

-- MEI 2019

Hoofdsponsors: Roche, Sysmex, Thermo

Resultaatbespreking EKE 2019/1:ER,PR en Her2/Neu (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Reliable Diagnosis for Optimal Treatment - How should the HER2 Dx process look like? (Liesbeth Coene, Roche)

Her2 ASCO/CAP 2018:Clinical Practice Guideline Focused Update (Dr. Cecile Colpaert, GZA-ZNA)

Diagnostic IHC of the Breast (Dr. Jan Klos, NordiQC)

Most Common Interpretation Pitfalls in Immunohistochemistry (Dr. Jan Klos, NordiQC)

Recente evoluties in de behandeling van borstkanker:Impact op het anatomopathologisch onderzoek (Dr. Koen Traen, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Lighting the way in breast cancer (An Wuyts, Sysmex)

MammaPrint – Development of a diagnostic test (Lorenza Mittempergher, Agendia)

-- DECEMBER 2018

Hoofsponsors: Mips, Philips, Sysmex

Resultaatbespreking EKE IHC 2018/1 (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Resultaatbespreking EKE IHC 2018/2 (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Netwerken of zo, fusie en zo… (Dr. Sabine Declercq, GZA – ZNA, Antwerpen)

Accreditatie van consortia, netwerke en fusielabo’s (Eke Van Rossen, BELAC)

Implementatie digitale pathologie (Stefanie Ketelers, AZ Sint-Jan, Brugge)

Pathology Image Exchange (Nikolas Stathonikos, UMC, Utrecht)

Second opinion in pathologie (Dr. Kristof Cokelaere, J. Yperman Ziekenhuis, Ieper)

Best practices in digital pathology (Dajo Sikkema, Sysmex)

Digital Pathology Integration (Pieter De Smet, MIPS)

-- JUNI 2018

Opleiding Bioveiligheidsbeheerder Pathologische Anatomie (deel II)

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Reprotoxische agentia

Opdracht risicoanalyse AZ Delta

Opdracht risicoanalyse AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

Opdracht risicoanalayse AZ Sint-Maarten en AZ Sinte-Maria

Opdracht risicoanalyse AZ Jan Portaels en ASZ

Opdracht risicoanalyse OLV Ziekenhuis

Opdracht risicoanalyse UZ Gent

The ban on formaldehyde in Europe (Claude Cuvelier ihkv symposium VBS 26 mei 2018)

Practical safety issues in your pathology practice with focus on formaldehyde (Bart Lelie ihkv symposium VBS 26 mei 2018)

-- MEI 2018

Opleiding Bioveiligheidsbeheerder Pathologische Anatomie (deel I)

Inleiding - motivatie - actoren

Risicoanalyse

Déparis IV

Gevarenchecklist

-- DECEMBER 2017

Hoofsponsors: Finalist en Roche 

LIS en automatisatie (Peter Boogaard, Industrial Lab Automation)

Finalist (Edwin Mees, Labpon, Nederland en Richard List, Finalist)

DaVinci (Donald Van Hecke, AZ St-Lucas, Brugge)

Vantage (Wouter Beyen, Roche)

Gezondheidsrisico’s (Ignace Boesman, Provikmo)

Preventieadviseur (Kris De Troyer, Cresept)

Samen werken aan veiligheid en kwaliteit (Frits van Rooij)

-- MEI 2017

  • Hoofsponsors: GPM Medial, Milestone, Propath Europe,  Stainless Pathology Solutions, VWR International

Resultaatbespreking EKE IHC 2017/1 (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Gastro-intestinale pathologie (Prof. Gert De Hertogh, UZ Leuven)

Hematopoiëtische en lymfatische pathologie (Prof. Hendrik De Raeve, OLV Ziekenhuis Aalst)

Gynaeco- en borstpathologie (Dr. Kathleen Lambein, AZ Sint-Lucas Gent)

Dermatopathologie (Dr. Herbert Plasschaert, CMA Antwerpen)

Pneumopathologie (Dr. Liesbeth Ferdinance, UZ Gent)

Urologische pathologie (Dr. Clifton Lai-A-Fat, GZAntwerpen)

-- DECEMBER 2016

Resultaatsbespreking EKE IHC 2016/2 (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis Aalst)

ISO-normering van moleculaire laboratoria (Elke Boone, AZ Delta, Roeselare)

De moleculaire diagnostiek van HPV (John-Paul Borgers, Universiteit Antwerpen)

Next-generation pathologie in de diagnostiek van longkanker (Patrick Pauwels, UZAntwerpen)

etectie van ALK en ROS 1 (Karen Zwaenepoel, UZAntwerpen)

De detectie van predictieve merkers in circularend tumor-DNA uit celvrij bloedplasma (Laure Sorbert, Universiteit Antwerpen)

Implementatie van NGS in de kliniek (Caroline Van den Broecke, AZ Sint-Lucas Gent)

Federal project kwaliteitsborging bij NGS (Vanessa Ghislain, WIV)

-- MEI 2014

Workshop: Immunostainers: Dako, Klinipath, Leica, Menarini en Roche

Resultaatbespreking februari 2014 (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Internal Quality control in IHC: challenges and pitfalls (Sören Nielsen, NordiQC, Denmark) - Deel 1

Internal Quality control in IHC: challenges and pitfalls (Sören Nielsen, NordiQC, Denmark) - Deel 2

Tissue controls in IHC: background, selection and interpretation (Sören Nielsen, NordiQC, Denmark)

Extra KCE Report 220 As (02/2014): oncologische testen voor lynch syndroom en familiale adenomateuze polypose (MSI-antilichamen)

-- MEI 2016

Workshop: Microtomen  en Lean werken: Dako, International Medical, Leica Biosystems, Sakura Finetek, VWR international

Resultaatbespreking EKE IHC 2016/1 (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Optimalisatie van de efficiëntie van het laboratorium pathologische anatomie a.d.h.v. de Lean methodologie (Kim Wuytack, az St-Blasius, Dendermonde)

Lean management in Pathologie (Peter Branders UZ Leuven)

Microtomen in pathologische laboratoria (Hilde De Bie, VWR België)

-- DECEMBER 2015

Workshop rond cytology: Becton Dickinson en Hologic

Resultaatbespreking september 2015 (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

ICC as an adjunct to diagnostic cytology (Monique Courtade, CHU Toulouse, France)

Immunocytochemie met de Hologic Cellient processor: validatie en ervaringen (Teus Ruitenbeek, UMC Groningen, Nederland)

Immunocytochemie en kwaliteitscontrole, een nieuwe benadering (Mariska Schreven-Stellard, LabPON, Nederland)

What kind of material should we use for ICC in our daily routine (Torill Sauer, Akershus University Hospital, Norway)

-- MEI 2015

Workshop: H&E en Special Stainers: Dako, Roche, Sakura en Thermo Fisher

Resultaatbespreking februari 2015 (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Stand van zaken erkenningen en nationaal EKE programma (Hannelien Verbeke, WIV)

Nationaal EKE programma Pathologie (Vanessa Ghislain, WIV)

Risico-analyse: patiëntveiligheid (Lieve Van Hoovels, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Quality and Safety in H&E staining (Carlo Iannicola, Roche, France)

Kleuren met Prisma & Coverslipper HQplus (Jorrit van het Bolscher, Nederland)

-- DECEMBER 2014

Resultaatbespreking september 2014 + MSI rondzending maart 2014 (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Validatie van immunohistochemische testen: Jessa Ziekenhuis (Roy Cloots)

Validatie van immunohistochemische GZA ziekenhuizen (Marloes Luijks)

Validatie van immunohistochemische testen: UZA (Karen Zwaenepoel)

Validatie van immunohistochemische testen: AZ Sint-Lucas Gent (Koen Jacobs)

Validatie van immunohistochemische testen: AZ Sint-Lucas Brugge (Donald Van Hecke)

Validatie van immunohistochemische testen (Veerle Van Marck)

-- DECEMBER 2013

Workshop: scanners en geautomatiseerde microscopen:  Hamamatsu, Leica, Olympus, Philips, Roche, Sakura en Sysmex

Resultaatbespreking september 2013 (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Digital Pathology (Veronique Lallement, Sakura, België)

Zooming in on Digital Pathology (Jan Hauwermeiren, Sysmex, België)

Digital Pathology, Key to the future (Ann Cornelis, RZ Heilig Hart, Tienen)

Digitale Pathologie: bent u er klaar voor? (Peter Branders, UZ Leuven)

-- JUNI 2013

  • Automation in full: the lean IHC process in pathology labs (Isabelle De Roose, Dako, België): presentatie niet vrijgegeven
  • Verificatie en validatie van antilichamen- tegemoet komen aan de noden v/d patholoog (Chris Rhoades, Leica Microsystems, UK): presentatie niet vrijgegeven
  • Workshop: doorvoertoestellen: International Medical Products, Klinipath, Leica, Sakura, Thermo Scientific en Tispa Medical

resultaatbespreking februari 2013 (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

-- DECEMBER 2012

Organisatie van de regionale coupe-rondzending (Robin Laplanche, OLV Ziekenhuis)

Impact of delay time to fixation in Breast cancer biomarkers (Nadia Vermeesen, Roche, België)

Kwaliteitsvereisten bij IHC (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Immuno, het volledige proces! (Hilde De Bie, Klinipath, België)

-- OPSTART 2012

Coupe-rondzending en kwaliteit (Bart De Wiest, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Coupe-rondzending en organisatie (Erik Geelkens, OLV Ziekenhuis, Aalst)

Resultaatbespreking (Erik Geelkens, OLV Ziekenhuis, Aalst)