Nierproblemen en behandelingen

Inhoudstafel
Nierstenen verwijderen - behandelingsopties

Nierkolieken

De nieren produceren continu urine om overtollig water, mineralen en afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Wanneer de afvoer van de nier belemmerd wordt, ontstaat pijn in de rug, beter bekend als nierkoliek.

De meest voorkomende oorzaak van een nierkoliek is een 'niersteen'. Deze vormt zich in de nier en bestaan uit een ophoping van mineralen of afvalstoffen (vaak kalk). Wanneer dit steentje uit de nier loskomt, blokkeert hij de afloop van de nier en veroorzaakt pijn.

In onze dienst zijn volgende behandelingsopties mogelijk:

  • Medicamenteuze behandeling
  • Extracorporele schokgolftherapie (eswt-niersteenverbrijzeling), Het EWT-toestel genereert ultrasone schokgolven, die onschadelijk zijn voor de menselijke weefsels. Wanneer deze golven echter een steen raken, wordt de energie van de schokgolf omgezet in een breuklijn ter hoogte van de steen. Dankzij deze techniek kunnen urologische stenen dan ook verbrijzeld worden op een niet-invasieve en weinig pijnlijke manier. De dagen na de procedure wordt de verbrijzelde steen meestal als fijn gruis of kleine fragmentjes uitgescheiden. Het is normaal als er wat bloed bij het water is. Een zeldzame keer kunnen er koliekpijnen optreden door de passage van grotere fragmenten.
  • Ureteroscopie, eventueel met laser (verwijderen van steentjes met kijkoperatie). Stenen die reeds ingedaald zijn in de urinebuis (ureter) kunnen verwijderd worden van een ureteroscoop. Hierbij wordt een instrument met camera ingebracht in de blaas en vervolgens opgevoerd in de urinebuis. De aldaar aangetroffen steen wordt verwijderd, al dan niet na verbrijzeling met een klein drilboortje (Lithoclast) of laser. Op het einde van de procedure wordt soms een inwendig buisje nagelaten tussen nier en blaas. Dit dient enkele weken later verwijderd te worden onder locale verdoving. De dagen na de procedure wordt de verbrijzelde steen meestal als fijn gruis of kleine fragmentjes uitgescheiden. Het is normaal als er wat bloed bij het water is. Een zeldzame keer kunnen er koliekpijnen optreden door de passage van grotere fragmentenpercutane niersteenverwijdering (pnl - verwijderen van nierstenen via prik in de rug)
  • Percutane niersteenverwijdering (pnl - verwijderen van nierstenen via prik in de rug. Grotere nierstenen (>1.5-2 cm) worden bij voorkeur heelkundig behandeld. Hierbij wordt de steen verwijderd met behulp van een nefroscoop, via een een klein gaatje in de rug. Grote stenen dienen uiteraard eerst in stukken gebroken te worden alvorens ze verwijderd kunnen worden.

Nierinfecties

Niertumoren

De voorkeursbehandeling voor een niertumor is heelkundig. Hierbij wordt de nier volledig of gedeeltelijk verwijderd. Deze ingreep gebeurt alhier reeds meer dan 10 jaar via kijjkoperatie (laparoscopie). Dit biedt het voordeel van sneller herstel, minder pijn, kleinere littekens met gelijkwaardige oncologische resultaten. In onze dienst zijn de volgende behandelingsopties mogelijk:

  • Laparoscopische nefrectomie (partieel). Het verwijderen van een nier gebeurde vroegere langs een pijnlijke insnede in buik of flank. Sinds 1996 gebeurt deze ingreep in onze dienst echter bij voorkeur via kijkoperatie of sleutelgatchirurgie (laparoscopie). Bij deze techniek wordt de ingreep verricht via een 4-tal dunne buisjes die in de buikholte worden ingebracht. Langs een van deze buisjes kan een telescoop worden ingebracht om de buikholte in zicht te brengen, langs de andere buisjes worden instrumenten (schaar, pincet,…) ingebracht om de eigenlijke operatie door te voeren>. Het grote voordeel is uiteraard dat een snede van de buik vermeden wordt. Hierdoor is het postoperatief verloop veel vlotter: minder pijn, snellere mobilisatie, sneller herstel. Tevens is er een esthetisch voordeel door de kleinere littekentjes.
  • klassieke nefrectomie (via insnede)
  • immunotherapie