Problemen met balzak, teelbal en bijbal

Inhoudstafel

Spataderbreuk (varicocoele)

Het betreft een uitzetting van het bloedvatkluwen rond de linker teelbal. Meestal veroorzaakt deze aandoening weinig tot geen klachten. Omwille van de kans op verminderde fertiliteit worden uitgesproken spataderbreuken best preventief gecorrigeerd. In onze dienst gebeurt dit bij voorkeur door een sclerosering (toespuiten) van dit bloedvatkluwen via kleine balzakinsnede (1cm).

Waterbreuk (hydrocoele)

Het betreft een ophoping van vocht ronde de teelbal. Bij jonge kinderen wordt deze aandoening meestal veroorzaakt door een onvolledig sluiten van de verbinding tussen buikholte en balzak. Gezien er vaak ook een liesbreukje mee gemoeid is, wordt best een heelkundige correctie doorgevoerd. Bij volwassenen ontstaat de hydrocoele meestal door een onevenwicht in aanmaak en resorptie van vocht rond de teelbal. Hier dient enkel bij klachten ingegrepen.

Niet ingedaalde teelbal (cryptorchidie)

Twee à drie procent van de jongetjes hebben bij de geboorte slechts 1 of geen teelbal in de balzak. Bij enkele van hen kan er nog een spontane indaling optreden gedurende het eerste levensjaar. Indien de teelbal niet spontaan indaalt, wordt deze best zo spoedig mogelijk heelkundig in de balzak gebracht (bij voorkeur tijdens het eerste levensjaar). Op deze manier wordt de vruchtbaarheid maximaal bewaard.

Bijbalontstekingen – teelbalontstekingen

Torsio van de teelbal

Zeer plotse hevige pijn in de balzak kan het gevolg zijn van een draaiing van de teelbal waarbij de aanvoerende bloedvaten worden afgesnoerd. Dringende urologische controle is aangewezen.

Teelbalkanker

Elke verharding in de teelbal vereist een dringend urologisch onderzoek. Het kan hier immers een beginnend teelbalgezwel betreffen dat best zo snel mogelijk behandeld wordt. De behandeling bestaat uit de verwijdering van de teelbal via liessnede. Eventueel dient nog aanvullende heelkunde of chemotherapie gegeven te worden.