Prostaatproblemen en behandeling

Goedaardige prostaatvergroting

Door hormonale invloeden krijgt één op twee mannen vanaf de leeftijd van 40-50 jaar te maken met prostaatvergroting. De prostaatklier neemt toe in volume. Hierdoor wordt de plasbuis als het ware dichtgeknepen en verloopt het plassen steeds moeizamer.

De klachten kunnen te wijten zijn aan de vernauwing van het plaskanaal (zwakke straal, onderbroken straal, nadruppelen, moeizaam op gang komen van de plas,…) of de secundaire veranderingen van de blaas (veelvuldig opstaan ’s nachts om te plassen, veelvuldig plassen overdag, dringend moeten plassen,…).

Behandelingsopties:

  • Medicamenteuze behandeling
  • Transurethrale prostatectomie (TURP). Bij deze ingreep wordt het binnenste prostaatweefsel uit de prostaatklier weggebrand met een instrument dat langs het plaskanaal wordt ingebracht (de resectoscoop). Er is dus geen buiksnede vereist. Na de ingreep blijft er gedurende een 2-3 tal dagen een blaassonde aanwezig. Na de ingreep blijft het prostaatkapsel ter plaatse. Dit resterend prostaatweefsel moet dus nog altijd jaarlijks gecontroleerd worden om een eventueel optredend prostaatkanker tijdig op te sporen.
  • Adenomectomie via buiksnede (Hryntschack - Millin). Een patiënt met een grote goedaardige prostaat (> 100 gram) wordt het best behandeld met een open ingreep aangezien een TURP dan vaak te lang duurt. De ingreep houdt in dat de Uroloog het vergrote prostaatweefsel via een buiksnede verwijdert. Na de ingreep blijft er gedurende een 5-tal dagen een blaassonde aanwezig. Het prostaatkapsel blijft echter ter plaatse. Dit resterend prostaatweefsel moet dus nog altijd jaarlijks gecontroleerd worden om een eventueel optredend prostaatkanker tijdig op te sporen.

Prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende kwaadaardige aandoening bij de man. De genezingskansen zijn dankzij vroegtijdige detectie (met prostaat bloedtest PSA) de laatste decennia spectaculair verbeterd.

Wanneer men geconfronteerd wordt met de diagnose van prostaatkanker, staat men voor de keuze tussen een aantal verschillende behandelingen. Deze beslissing heeft vele gevolgen, zowel op persoonlijk als op medisch vlak, en het is dan ook belangrijk om geïnformeerd te worden over de voor- en nadelen van alle opties.

  • Radicale prostatectomie via buiksnede
  • Da Vinci radicale prostatectomie (gerobotiseerd - laparoscopisch). De heelkundige behandeling van prostaatkanker veronderstelt het wegnemen van prostaat en zaadblaasjes. Vervolgens wordt dan de blaas aan het plaskanaal gehecht. Mogelijk nevenwerkingen zijn impotentie en zeldzamer urineverlies. De ingreep kan gebeuren via een buiksnede, via een snede ter hoogte van het zitvlak of met een kijkoperatie (al dan niet gerobotiseerd). Een nieuwe en veelbelovende minimaal invasieve techniek die reeds geruime tijd in onze dienst wordt uitgevoerd is de “Da Vinci® Prostatectomie”. Het betreft een in wezen laparoscopische ingreep (“sleutelgatchirurgie”). De instrumenten worden echter niet door de chirurg maar door robotarmen aangedreven. Op basis van een een uiterst innovatief systeem van telemanipulatie worden de vingerbewegingen van de chirurg zeer accuraat overgebracht op robot armen: hierdoor wordt elke kleine menselijke onnauwkeurigheid weggefilterd maar het blijft uiteindelijk de chirurg die de operatie uitvoert! Verder is het beeld van het operatieveld vergroot en 3 dimensioneel. Deze kenmerken stellen de chirurg in staat om complexe procedures uit te voeren door kleine operatieve insneden.
  • Brachytherapie. Een andere minimaal invasieve techniek die in onze dienst wordt uitgevoerd is de brachytherapie. Hierbij worden er kleine radio-actieve zaadjes in het kwaadaardige prostaatklierweefsel ingeplant. Deze zorgen dan voor een locale bestraling van het gezwel. Deze techniek biedt het voordeel dat de het gezwel met een hogere stralingsdosis behandeld wordt dan bij klassieke externe radiotherapie. Omdat het een “locale behandeling” is, zijn ook de nevenwerkingen geringer. De hospitalisatieduur is beperkt tot 1-2 dagen en de normale dagdagelijkse activiteit kan snel hervat worden.
  • Externe radiotherapie
  • Hormonotherapie
  • Chemotherapie
  • Active surveillance

Prostaatinfecties

Blaasinfecties gaan bij de man meestal gepaard met een infectie van de prostaat. Typische klachten zijn o.a. een brandend gevoel bij plassen, zwakkere plasstraal en hoge koorts. Onderliggende afwijkingen dienen steeds uitgesloten te worden.