Aanvraag om als vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger op te treden

Inhoudstafel

Vertrouwenspersoon of vetegenwoordiger?

Patiënten hebben een aantal duidelijk omschreven patiëntenrechten.

Maar wist je dat je je ook altijd kunt laten bijstaan door een vertrouwenspersoon? En als je wilsonbekwaam wordt, kan een vertegenwoordiger optreden in jouw plaats. We zetten hieronder even de verschillen op een rij.

Wilsbekwaamheid

 • Vertrouwenspersoon. De patiënt is wilsbekwaam en kan volledig zelfstandig zijn rechten uitvoeren.
 • Vertegenwoordiger: De patiën is wilsonbekwaam en is door ziekte, ongeval of ouderdom niet meer in staat om zijn wil te kennen te geven over beslissingen over de eigen persoon (gezondheid, medische behandeling, waardig sterven,...). Opmerking: bij minderjarige patiënten zijn de ouders of de voogd de vertrouwenspersoon.

Aanwijzing en vertegenwoordiging

 • Vertrouwenspersoon: Elke patiënt kan een vertrouwenspersoon aanwijzen. Die vertrouwenspersoon kan ook zonder aanwezigheid van de patiënt een aantal rechten uitoefenen. De vertrouwenspersoon staat de wilsbekwame patiënt bij.
 • Vertegenwoordiger: De patiënt moet vooraleer die wilsonbekwaam is een vertegenwoordiger aanwijzen. Dus op het moment dat hij hiertoe nog in staat is. De vertegenwoordiger treedt op in de plaats van de wilsonbekwame patiënt op het moment dat en zolang de patiênt niet in staat is deze rechten uit te voeren.

Mandaat herroepen

 • Vertrouwenspersoon: De patiënt kan het mandaat van de vertrouwenspersoon altijd herroepen.
 • Veregenwoordiger: De patiënt en de vertegenwoordiger kunnen het mandaat herroepen.

Voor welke patiëntrechten?

 • Vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan optreden bij de volgende rechten
  • Recht op informatie over de gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan: de patiënt mag zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon
  • Recht op inzage in het patiëntendossier:
  • Recht op afschrift van het patiëntendossier: de patiënt moet hiervoor schriftelijk toestemming geven aan de vertrouwenspersoon
  • Recht op klachtenbemiddeling: de patiënt mag zich laten bijstaan door de vertrouwenspersoon
 • Vertegenwoordiger: Vertegenwoordigers kunnen optreden bij àlle patiëntenrechten. Als de patiënt geen formele vertegenwoordiger heeft aangeduid en wilsonbekwaam wordt, dan kan een informele vertegenwoordiger die rol op zich nemen. In volgorde komen hiervoor in aanmerking:
  • de partner;
  • een meerderjarig kind;
  • een ouder;
  • een meerderjarige broer of zus

Aanvraagformulieren

 • Vertrouwenspersoon: De aanwijzing van een vertrouwenspersoon gebeurt schriftelijk, via onderstaand formulier.
 • Vertegenwoordiger: De aanwijzing van een vertrouwenspersoon gebeurt schriftelijk, via onderstaand formulier.

Officieel formulier voor de aanwijzing van een vertrouwenspersoon van de patiënt

Officieel formulier voor aanwijzing van een vertegenwoordiger van de patiënt

Infofolder van FOD Gezondheid

Folder van FOD Gezondheid: vertrouwenspersoon_of_vertegenwoordiger.pdf