De huidtest

Inhoudstafel

Wat is allergie?

Een allergie is een overdreven reactie van het immuunsysteem na contact met een lichaamsvreemde stof.

Deze stof wordt een ‘allergeen’ genoemd.

In principe zijn allergenen onschadelijk, maar het immuunsysteem van gevoelige mensen beschouwt ze als gevaarlijk en zorgt voor een allergische reactie.

Allergische reactie

Deze reactie kan optreden

 • na inademing (inhalatieallergenen)
 • na inname via de mond (voedselallergenen)
 • via contact van het allergeen met de huid (contactallergenen).

Directe  allergische reactie

Er bestaan verschillende types allergische reacties. De meest voorkomende is de zogenaamde directe allergische reactie. Daarbij maakt het immuunsysteem IgE-antistoffen aan tegen het allergeen.

Waarom wordt de huidtest uitgevoerd?

De huidtest is een snelle manier om deze IgE-antistoffen op te sporen en dus vast te stellen of er sprake is van dit type allergisch reactie. We sporen met de huidtest de typische allergische IgE-antistoffen op, die worden aangemaakt bij een directe allergische reactie. Zo kunnen we uitzoeken voor welke stoffen u allergisch bent en of de klachten die u vermeldt, hieraan toegeschreven kunnen worden. 

Hoe wordt de test uitgevoerd?

De allergenen worden in de huid (huid-priktest) of net onder het huidoppervlak (intracutane test) aangebracht.  Hierdoor proberen we de allergische reactie lokaal uit te lokken: óp of ín de huid.

Als u gevoelig bent, treedt er na 15 tot 20 minuten een lokale (jeukende) zwelling op met roodheid rondom.

De huidpriktest

Bij de priktest worden de oplossingen met het allergeen eerst op de huid gedruppeld. Daarna wordt er, doorheen de druppel, in de  huid geprikt met een speciaal ‘naaldje’. Door dit prikje wordt de opname van het allergeen in de huid bevorderd.

Deze test wordt vooral gebruikt bij vermoeden van luchtwegallergieën (zoals hooikoorts en/of astma,..) en voedselallergieën.

Intracutane test

Bij de intracutane test wordt een kleine hoeveelheid van een oplossing met het allergeen oppervlakkig in de huid ingespoten.

Deze test wordt vooral gebruikt bij vermoeden van geneesmiddelenallergie of bij allergieën voor bijen en/of wespen.

Resultaat na 20 minuten

Bij zowel de huidpriktest als de intracutane test wordt het resultaat na ongeveer 20 minuten afgelezen.

De reactie op het allergeen wordt vergeleken met een negatieve en een positieve controletest. De controleprikken zijn nodig om de betrouwbaarheid van de test te kunnen garanderen.

Mogelijke bijwerkingen

Bij een allergische reactie op één of meerdere van de geteste allergenen, ziet men een lokale zwelling met roodheid er omheen. Dit lijkt een beetje op een muggenbeet.

Deze lokale reactie verdwijnt spontaan binnen 1 à 2 uur na de test. Bij een sterke allergie kan enkele uren later opnieuw een jeukende zwelling ontstaan. Deze verdwijnt weer in de loop van de volgende dag.

Een hevige allergische reactie van het gehele lichaam, of anafylactische shock, is uiterst zeldzaam. Dit komt omdat slechts een hele kleine hoeveelheid allergeen gebruikt wordt.

Normaal gezien kunt u na afloop van de huidtest gewoon uw dagelijkse bezigheden hervatten.

Andere medicatie stopzetten?

Bepaalde medicijnen kunnen de uitslag van de huidtest beïnvloeden. Deze dienen op voorhand gestopt te worden. Hieronder vindt u een lijst van de medicatie die u zonder problemen op voorhand mag stoppen.

Antihistaminica

7 dagen op voorhand te stoppen

 • Bitastine(Bellozal®)
 • Cetirizine (Zyrtec®,…)
 • Desloratadine(Aerius®)
 • Ebastine(Estivan®)
 • Fexofenadine(Allegratab®, Telfast®)
 • Levocetirizine(Xyzal®)
 • Loratadine(Claritin®, Rupton®)
 • Mizolastine(Misollen®)
 • Rupatadine(Rupatall®)

Andere generatie antihistaminica

3 dagen op voorhand te stoppen

 • Theralene®
 • Atarax®
 • Zaditen®
 • R-Calm®

Omalizumab (Xolair®)

4 weken op voorhand te stoppen

Cortizonezalvendie op de plaats van de test worden aangebracht

1 week op voorhand te stoppen

Synthetische steroïden

Enkel een langdurige behandeling met hoge dosis kan de test beïnvloeden. Te bespreken met de arts.

Indien u nog andere medicatie inneemt, gelieve dan een lijst hiervan mee te nemen wanneer u op raadpleging of op onderzoek komt. Zo weten wij of de huidtest kan worden uitgevoerd.

Alternatief: bloedonderzoek

Indien een huidtest niet mogelijk is, kunnen we de IgE-antistoffen ook in het  bloed opsporen. Door beperkingen in de terugbetaling, kunnen we dan veel minder allergenen gelijktijdig testen. Bovendien is het resultaat van deze bloedtest niet onmiddellijk beschikbaar.