Over allergie

Inhoudstafel

Wat is allergie?

Een allergie is een overdreven reactie van het immuunsysteem na contact met een lichaamsvreemde stof.

Deze stof wordt een ‘allergeen’ genoemd.

In principe zijn allergenen onschadelijk, maar het immuunsysteem van gevoelige mensen beschouwt ze als gevaarlijk en zorgt voor een allergische reactie.

Allergische reactie

Deze reactie kan optreden

  • na inademing (inhalatieallergenen)
  • na inname via de mond (voeding of medicatie
  • door contact met de huid (contactallergenen).

Uiteenlopende klachten

De klachten kunnen erg uiteenlopend zijn:

  • Bovenste luchtwegen: niezen, verstopte neus, neusloop (rhinoconjunctivitis  of ‘hooikoorts’)
  • Lage luchtwegen:  hoesten, piepende ademhaling, benauwdheid (astma)
  • Maag-darmstelsel: buikkrampen, diarree, braken
  • Huid:  eczeem, netelroos 
  • Ogen: prikkelende of tranende ogen

Klachten: soms beperkt…

De klachten kunnen soms beperkt zijn en dan reageert de allergiepatiënt zeer goed op de voorgeschreven medicatie, waardoor de klachten snel verdwijnen of verminderen.

Soms moeilijk onder controle te krijgen

Maar soms zijn de klachten moeilijker onder controle te krijgen. De problemen kunnen dan een storende invloed hebben op de dagelijkse activiteiten, op school, op het werk of in de vrije tijd. De klachten kunnen de slaap verstoren. Dat kan leiden tot vermoeidheid en concentratieproblemen.

Diagnose stellen

De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten. We proberen deze diagnose te bevestigen door het opsporen van de typische IgE-antistoffen. Dit kunnen we doen door huidtesten uit te voeren en/of door een bloedstaal af te nemen en te onderzoeken.