Insectengif (wespen en bijen)

Inhoudstafel

Niet altijd onschuldig

Een steek van een wesp of een bij verloopt meestal onschuldig en geeft dan enkel klachten van lokale roodheid, jeuk en pijn op de plaats waar je gestoken bent.

In sommige gevallen geeft dit echter aanleiding tot een ernstige allergische reactie met:

 • veralgemeende roodheid
 • diffuse jeukklachten
 • netelroos over het hele lichaam

en soms zelfs

 • ademhalingsproblemen
 • bloeddrukdaling
 • bewustzijnsverlies.

Dit wordt een systemische of anafylactische reactie genoemd.

Zeker wanneer er bloeddrukdaling, bewust-zijnsverliesof ademhalingsproblemen optreden na een steek van een wesp of een bij, zal uw arts u specificiekeimmuuntherapie (desensibilatie) aanraden.

Immunotherapie (desensibilisatie)

Deze behandeling bestaat uit het toedienen van een gradueel stijgende hoeveelheid van de stof waarvoor je allergisch bent. Dit heeft als doel om je minder gevoelig te maken voor deze stof.

In het geval van insectengifallergiegebeurt dit via injecties.

Twee fasen

De behandeling bestaat uit 2 fasen:

 • de instelfase en
 • de onderhoudsfase.

De instelfase

Deze kan op 2 manieren gebeuren: ambulant of via een ziekenhuisopname.

Ambulant

U krijgt gedurende 12 weken na elkaar een injectie via de raadpleging. De toegediende dosis wordt over verloop van deze 12 weken traag opgedreven tot de onderhoudsdosis. Aan het einde van deze 12 weken bent u beschermd tegen systemische reactie. Na elke injectie dient u nog 30 minuten het ziekenhuis te blijven.

Via een opname

U wordt gedurende vier dagen opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt meerdere injecties per dag waarbij de dosis gradueel wordt opgedreven. Aan het einde van deze opname is de onderhouds-dosisbereikt en bent u beschermd tegen systemische reacties.

De onderhoudsfase

Na de instelfase wordt het interval van de injecties geleidelijk opgedreven tot éénmaal per maand gedurende het eerste jaar van de behandeling. Nadien kan getracht worden het interval verder te verlengen tot 8 of 12 weken. De behandeling duurt in principe 3 tot 5 jaar.

Mogelijke bijwerkingen

Immunotherapie is een veilige en efficiënte behandeling, op voorwaarde dat ze correct wordt toegediend . Toch kunnen er, zoals bij elke andere behandeling, ook bijwerkingen optreden.

Lokale bijwerkingen komen vaak voor. Bijvoorbeeld:

 • roodheid
 • zwelling
 • jeuk op de injectieplaats

Indien deze klachten uitgesproken zijn, kan lokale ijsapplicatie de klachten verzachten of kan een antihistaminicum toegediend worden.

Er blijft ook altijd een kleine kans bestaan op een systemische bijwerking zoals:

 • jeuk
 • roodheid over het hele lichaam
 • netelroos
 • gevoel van zwelling in de keel en slikmoeilijkheden,
 • misselijkheid,
 • duizeligheid
 • kortademigheid
 • bloeddrukdaling.

In dat geval dient u onmiddellijk een aangepaste behandeling te krijgen. Deze reacties treden vrijwel altijd binnen de 30 minuten na de injectie op. Daarom vragen we om na elke injectie nog zeker 30 minuten in het ziekenhuis te blijven.

De kans op een reactie wordt groter wanneer je ziek bent of koorts hebt. In die gevallen zullen we de toediening dus uitstellen.

Ook inspanning kan de ernst van een reactie doen toenemen. We raden dan ook af om de dag van de inspuiting zware fysieke inspanningen te leveren.

Immunotherapie en zwangerschap

Zwangerschap is geen enkel probleem wanneer u in de onderhoudsfase van de behandeling zit. Wanneer u zwanger wil worden tijdens de instelfase, zal de behandeling stopgezet worden omdat het risico op een systemische bijwerking met mogelijke implicaties voor de zwanger-schapgroter is. Bespreek daarom altijd een zwangerschapswens met uw arts.

Allergiekliniek - insectengif (wespen en bijen) - patiëntenbrochure