Zorginspectie, kwaliteitslabels en accreditaties

Inhoudstafel

Zorginspectie

Het OLV Ziekenhuis wordt op regelmatige basis ook geïnspecteerd door de Zorginspectie van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse overheid). De volgende inspectieverslagen over het OLV Ziekenhuis zijn beschikbaar via de website van de Zorginspectie:

JCI Gold Seal

In 2016 behaalden we voor de eerste keer het JCI Gold Seal-kwaliteitslabel, dat in 2019 herbevestigd werd. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat wij voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Dit label wordt driejaarlijks geherevalueerd door de gerenommeerde internationale instantie die wereldwijd ziekenhuizen auditeert: Joint Commission International (JCI).

De internationale organisatie Joint Commission International (JCI) evalueert of ziekenhuizen voldoen aan haar strenge internationale verwachtingen inzake kwaliteit en veiligheid. Hiervoor hanteren ze een lijst van 350 standaarden die overeenkomen met ongeveer 1100 meetpunten. Deze meetpunten worden tijdens de audit gescoord, met 3 opties: ‘niet voldaan’, ‘gedeeltelijk voldaan’ of ‘volledig voldaan’. Bij voldoende hoge score, krijgt het ziekenhuis een JCI-label voor een periode van drie jaar, daarna vindt een nieuwe audit plaats. De standaarden worden regelmatig geactualiseerd en verfijnd.

Tijdens de audit in 2019 werden meer dan 1100 meetpunten gescoord. De punten waarop we een 'gedeeltelijk voldaan' scoorden, zijn opgenomen als werkpunten in onze jaarplannen.

Eusoma-certificatie

De OLV Borstkliniek is één van de zeven borstklinieken in België dat is gecertificeerd door Eusoma, de European Society of Breast Cancer Specialists. In 2021 werd een nieuwe audit uitgevoerd, waarop de OLV Borstkliniek ook deze keer met succes slaagde.

De OLV Borstkliniek werd in 2015 voor de eerste keer door Eusoma gecertificeerd als Certified Breast Center van Eusoma. Deze gezaghebbende vereniging van Europese borstkankerspecialisten ziet erop toe dat gecertificeerde centra steeds de 'gouden standaarden' voor behandeling en zorg van borstkankerpatiënten toepassen. Na een eerste certificatie dient het centrum elke drie jaar een hernieuwingsaudit te doorlopen. Voor de OLV Borstkliniek betrof het in 2021 de tweede hernieuwingsaudit, die met glans werd doorstaan. Het nieuwe certificaat gaat in op 11 juni 2021 en blijft geldig tot 10 juni 2024, wanneer de volgende audit staat geprogrammeerd.

Eusoma werd in 1986 opgericht met als doel om de wijd uiteenlopende praktijken voor diagnose en behandeling van borstkanker te harmoniseren met als finaal oogmerk om die te optimaliseren. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring (evidence-based) legt Eusoma de 'Gouden Standaarden' vast en stelt deze bij elke nieuwe evolutie of nieuw inzicht bij. Via het accreditatieproces wordt voor elke centrum getoetst of deze gouden standaarden worden toegepast. Meer over de certificatievereisten.

BELAC-accreditatie

Sinds 11/9/2008 beschikken het laboratorium Klinisch Biologie en de dienst Pathologische ontleedkunde van het OLV Ziekenhuis over een accreditatie (350-MED) conform de internationale kwaliteitsnorm voor medische laboratorium ISO 15189-2012.

De accreditatie wordt uitgereikt door BELAC, de Belgisch Accreditatie-instelling, die zich situeert onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Economie. Op regelmatige tijdstippen worden in het laboratorium audits uitgevoerd door BELAC.

Een overzicht van de analyses waarvoor het laboratorium geaccrediteerd is vindt u op de BELAC-website.

Quadril