Zorginspectie, kwaliteitslabels en accreditaties

Inhoudstafel
zorginspectie logo

Zorginspectie

Het OLV Ziekenhuis wordt op regelmatige basis ook geïnspecteerd door de Zorginspectie van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse overheid). De volgende inspectieverslagen over het OLV Ziekenhuis zijn beschikbaar via de website van de Zorginspectie:

flaqum

FlaQuM

Na 2 geslaagde JCI accreditatiecycli hebben we er als ziekenhuis voor gekozen om ons kwaliteitssysteem vanaf 2022 verder uit te bouwen met behulp van het nieuwe Vlaamse model voor zorgorganisaties: Flanders Quality Model (FlaQuM).

FlaQuM is een kwaliteitsmodel voor zorgorganisaties dat ontwikkeld werd door het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) van KU Leuven. Het is zo opgebouwd dat het zorgorganisaties toelaat om hun eigen kwaliteitsbeheersysteem verder uit te werken, op basis van hun kwaliteitsvisie, en in samenspraak met alle betrokkenen binnen en buiten het ziekenhuis. Dit laatste doen we door ook patiënten, huisartsen en andere zorgverleners uit de eerstelijn te betrekken bij onze kwaliteitswerking

Waar kwaliteit lang zeer technisch werd benaderd, legt dit model eveneens de nadruk op het menselijke aspect van zorg. Zorgen voor mensen, patiënten, hun naasten, en onze medewerkers, behoort tot onze kerntaak. Dit wordt weerspiegeld in de waarden en normen en die we als ziekenhuis uitdragen.

Bovendien willen we de verschillende bouwstenen van dit model aanwenden om ons kwaliteitsbeleid rond datagedreven werken, professioneel eigenaarschap en leiderschap, verder vorm te geven.

Op deze manier bouwen we verder aan het OLV ziekenhuis van morgen.

Logo Eusoma OLV 2024

Eusoma

De OLV Borstkliniek is één van de zeven borstklinieken in België die is gecertificeerd door Eusoma, de European Society of Breast Cancer Specialists. In 2024 werd de certificering hernieuwd, waarbij de OLV Borstkliniek complimenten mocht ontvangen over de uitmuntende zorg die hier wordt aangeboden aan borstkankerpatiënten.

De OLV Borstkliniek werd in 2015 voor de eerste keer door Eusoma gecertificeerd als Certified Breast Center van Eusoma. Deze gezaghebbende vereniging van Europese borstkankerspecialisten ziet erop toe dat gecertificeerde centra steeds de 'gouden standaarden' voor behandeling en zorg van borstkankerpatiënten toepassen. Na een eerste certificatie dient het centrum elke drie jaar een hernieuwingsaudit te doorlopen. Voor de OLV Borstkliniek betrof het in 2024 de derde hernieuwingsaudit, ditmaal op de gewijzigde 2020 standaarden. Bovendien werd de erkenning uitgebreid naar campus Asse en Ninove. 

Eusoma werd in 1986 opgericht met als doel om de wijd uiteenlopende praktijken voor diagnose en behandeling van borstkanker te harmoniseren met als finaal oogmerk om die te optimaliseren. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring (evidence-based) legt Eusoma de 'Gouden Standaarden' vast en stelt deze bij elke nieuwe evolutie of nieuw inzicht bij. Via het accreditatieproces wordt voor elke centrum getoetst of deze gouden standaarden worden toegepast. Meer over de certificatievereisten.

belac logo

BELAC

Sinds 11/9/2008 beschikken het laboratorium Klinisch Biologie en de dienst Pathologische ontleedkunde van het OLV Ziekenhuis over een accreditatie (350-MED) conform de internationale kwaliteitsnorm voor medische laboratorium ISO 15189-2012.

De accreditatie wordt uitgereikt door BELAC, de Belgisch Accreditatie-instelling, die zich situeert onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Economie. Op regelmatige tijdstippen worden in het laboratorium audits uitgevoerd door BELAC.

Een overzicht van de analyses waarvoor het laboratorium geaccrediteerd is vindt u op de BELAC-website.

FANC

FANC

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling.

Voor dit doeleinde werden klinisch georiënteerde audits ontwikkeld vanuit het IAEA (Internationaal Atoomenergieagentschap) om de kwaliteit te evalueren op de verschillende medische diensten die gebruik maken van medische straling of radioactieve producten:

De dienst Medische beeldvorming hanteert de B-QUAADRIL richtlijnen voor het beoordelen van hun activiteiten. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de internationale QUAADRIL (Quality Assurance Audit for Diagnostic Improvement and Learning) standaarden. Vanaf 1 september 2019 zijn deze klinische audits officieel verplicht, en dit minstens om de twee jaar. Er zijn verschillende fasen voorzien, gaande van een zelfevaluatie (d.w.z. georganiseerd door de afdeling radiologie zelf), over een interne audit (d.w.z. georganiseerd binnen het ziekenhuis) tot een externe audit (d.w.z. georganiseerd buiten de organisatie). In 2022 zal de eerste externe audit doorgaan.

De kwaliteit op de dienst Radiotherapie-oncologie wordt opgevolgd m.b.v. de B-QUATRO auditmethodologie, de Belgische uitwerking van het internationale QUATRO (Quality Assurance Team for Radiation Oncology). Periodiek vindt een externe audit plaats door een multidisciplinair team, bestaande uit een radiotherapeut-oncoloog, medisch fysicus, radiotherapeut en kwaliteitsmanager. Sinds 2010 worden op deze manier jaarlijks 5 radiotherapiecentra in België geauditeerd. De vorige audit vond plaats begin 2022.

eapc

Accreditatie van de cardiale revalidatie (EAPC)

Het hartcentrum van het OLVZ is sinds 2020 geaccrediteerd voor zijn programma's voor secundaire preventie en cardiale revalidatie door de European Association of Preventive Cardiology (EAPC). Met dit accreditatieprogramma streeft de EAPC naar het stellen van normen voor cardiale preventie, wat de kwaliteit van zorg en de cardiovasculaire gezondheid van patiënten met hartproblemen ten goede komt. De huidige accreditatie van het hartcentrum is verlengd tot 2026, nadat deze in 2023 opnieuw werd beoordeeld.

5 stars

Eurosafe Imaging 5 Star

De dienst Medische Beeldvorming van het OLV Ziekenhuis behaalde in 2023 de internationale accreditatie “Eurosafe Imaging 5 Star” vanwege de European Society of Radiology. Deze accreditatie vormt een mooie beloning voor de jarenlange inzet op vlak van patiëntveiligheid en stralingsbescherming op deze dienst en blijft geldig voor 3 jaar.

dgu

DGU

Het OLV Ziekenhuis te Aalst behaalde in 2023 een internationale erkenning als supraregionaal traumacentrum, de hoogste categorie in de DGU-classificatie. Een traumacentrum is een ziekenhuis waar een urgentieteam en meerdere specialisten 24/7 aanwezig zijn om patiënten met ernstige letsels na een ongeval op te vangen en te behandelen, vanaf de spoedopname tot aan het ontslag. Deze erkenning verzekert zo een uitstekende opvang voor zwaargewonde patiënten. Deze erkenning werd op 28 juli 2023 uitgereikt door het DGU (Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie) en is geldig voor 3 jaar. Het OLV Ziekenhuis is hiermee het eerste ziekenhuis in de provincie Oost-Vlaanderen dat dergelijke erkenning vanwege DGU ontving. 

easo

EASO COM

In 2024 werd de Obesitaskliniek van het OLV Ziekenhuis officieel erkend als Samenwerkend Centrum voor Obesitasmanagement (COM) door de European Association for the Study of Obesity (EASO).

In het kader van het EASO COM-programma worden centra voor obesitasmanagement (waaronder universitaire en openbare klinieken) geaccrediteerd op basis van een reeks zorgvuldig ontwikkelde criteria en in overeenstemming met aanvaarde Europese en academische richtlijnen. De aanvragende centra worden beoordeeld door de EASO Obesity Management Working Group (OMWG). 

De OMWG heeft de beoordeling van de OLV-Obesitaskliniek gunstig afgerond en verleent deze accreditatie voor de driejarige periode van 1 februari 2024 tot 31 januari 2027.

earl

EARL

Sinds 2020 heeft het centrum voor nucleaire geneeskunde de prestigieuze Europese EARL-accreditatie behaald, een kwaliteitscertificering uitgereikt door de European Association of Nuclear Medicine (EANM). Deze accreditatie wordt jaarlijks hernieuwd. 

EARL vertegenwoordigt een Europese norm die de vereisten voor de beeldkwaliteit van PET-scans op Europees niveau vastlegt.

Het doel van het EARL-protocol is om PET-scans op een consistente en reproduceerbare wijze te produceren, wat resulteert in een uniforme en hoge kwaliteit in beeldmateriaal, en de uitwisseling met andere PET-centra vereenvoudigt.

Door te voldoen aan de EARL-standaard, voldoen onze scans ook aan alle vereisten voor kwaliteit die worden gesteld aan (internationale) multicenteronderzoeken.