Patiëntveiligheid en patiëntenparticipatie

Inhoudstafel

Patiëntervaringen

Patiëntveiligheid wordt in het OLV Ziekenhuis beschouwd als een essentieel onderdeel van kwaliteitsvolle zorgverlening. Bij alle (zorg)processen moeten we aandacht hebben voor de veiligheid van de patiënt. Het OLV Ziekenhuis ziet het als een prioriteit om erover te waken dat elke patiënt op elk moment veilige zorg in een veilige omgeving krijgt toegediend, afgestemd op de individuele noden en behoeften van de patiënt.

  Frank Staelens, directeur Processen & Kwaliteit
  Elke patiënt of bezoeker kan zelf een bijdrage leveren aan de voortdurende verbetering van onze zorgkwaliteit. Suggesties, maar ook klachten, kunnen gemeld worden bij onze manager Patiëntenrelaties of bij onze Ombudsdienst. Elke melding wordt ernstig genomen. Elke melding is immers een kans voor het OLV Ziekenhuis om nog beter te worden.
  Elke arts en elke medewerker wordt aangemoedigd om een (bijna-)incident te rapporteren in ons intern meldsysteem. Onze zorgprocessen zijn zodanig opgebouwd dat we streven naar een zo laag mogelijk aantal (bijna-)incidenten, maar een behandeling en een verblijf in het ziekenhuis is niet altijd zonder risico. Er kunnen bijwerkingen, complicaties of andere ongewenste gebeurtenissen optreden.
  Denkt u als patiënt of bezoeker betrokken te zijn bij een (bijna-)incident, meld dit dan zeker aan je zorgverstrekker. Op die manier kunt u bijdragen aan ons streven naar een steeds veiligere zorg!
  Frank Staelens, directeur Processen & Kwaliteit

  Wat u als patiënt zelf kunt doen

  In ons streven naar steeds veiligere zorgprocessen, willen we u als patiënt vragen om onze partner te worden zodat we samen kunnen werken aan veilige zorg!

  Om u te informeren over wat u zelf kunt doen, hebben we een patiëntveiligheidskaart ontworpen. Hierin vindt u tips en informatie hoe u als patiënt kunt bijdragen aan deze veilige zorg.

  Patiëntveiligheidskaart 

  Tevredenheidsenquêtes

  Om een zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis vragen we u als patiënt om een tevredenheidsenquête in te vullen. 2 maal per jaar nemen we deel aan de Vlaamse PatiëntenPeiling, georganiseerd door het Vlaams PatiëntenPlatform. Na een opname in het ziekenhuis ontvangt u als patiënt via mail een link naar deze bevraging. Om gerichte verbeteracties te kunnen opzetten, willen we u aanmoedigen om uw ervaringen te delen door de bevraging in te vullen. Alleen op die manier kunnen we steeds verder bijleren en blijven verbeteren. Uw mening is goud waard!

  Patiëntenparticipatie

  In het OLV Ziekenhuis hechten we veel belang aan de betrokkenheid van de patiënt in zijn / haar zorgproces. Om patiënten op een gestructureerde manier te betrekken in ons beleid, werd het OLV patiëntenplatform opgericht. 

  Verbeteracties

  Vanuit de meldingen uit ons intern meldsysteem, door de suggesties van patiënten en door kwaliteitsmetingen kunnen we gericht verbeteracties opzetten. Deze verbeteracties resulteren in kwaliteitsprojecten.