Kwaliteitsmetingen

Inhoudstafel
Zorkwaliteit vlaanderen

'Top in Zorg' is ons motto. Daarom méten we ook daadwerkelijk onze kwaliteit. Op basis van de meetresultaten zoeken we naar verbeteringen om zo de lat steeds hoger te leggen.

Deelname aan externe projecten

Het OLV Ziekenhuis werkt actief mee aan het VIP²-project (Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals) van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) en participeert aan het indicatorenproject van VznKul (Vlaams ziekenhuisnetwerk van KULeuven) zoals vallen, zorgbandjes, decubitus, pijn,…

Met het VIP²-project wil de Vlaamse overheid samen met de sector de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in beeld brengen en opportuniteiten voor verbetering zichtbaar maken.  De informatie kan enerzijds gebruikt worden door de deelnemende ziekenhuizen zelf om de vinger aan de pols te houden en continu aan kwaliteitsverbetering te werken, anderzijds helpt deze informatie ook de patiënt om, in overleg met zijn arts, een overwogen keuze te maken voor een bepaald ziekenhuis.
Onderstaande indicatoren worden voor het OLV Ziekenhuis via het VIP²-project gemeten en hun resultaten gepubliceerd op de website van zorgkwaliteit

Specifiek voor de psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis (PAAZ)

Interne kwaliteitsmetingen

  • Decubitus (preventie en verzorging van doorligwonden)
  • Identificatie van de patiënt via zorgbandje
  • Medicatie (via medicatiegerelateerde incidentmeldingen binnen OLV)
  • Agressie
  • Valincidenten
  • Pijn
  • Vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Patiëntervaringen: algemene tevredenheid, patiënttevredenheid op spoedopname, patiënttevredenheid over de dienst nucleaire geneeskunde, patiënttevredenheid op hematologie,…