Psychosociale ondersteuning

Inhoudstafel

Het Oncologisch Psychosociaal Support Team (OPST) van de Borstkliniek

Misschien werd u op de hoogte gebracht dat u een gezwel heeft ter hoogte van de borst of kreeg u ander nieuws te horen. U kreeg allerlei medische informatie van de artsen, maar wellicht zijn er nog dingen die voor u niet zo duidelijk zijn, of hebt u gewoon nood aan een gesprek. Misschien heb je vragen van niet medische, eerder van praktische aard. Ook hiervoor kan u steeds beroep doen op de dienst patiëntenbegeleiding oncologie.

Borstverpleegkundige en de andere OPST-medewerkers

De borstverpleegkundige wil u en uw familie ondersteunen. ZIj is gedurende uw ziekteverloop het aanspreekpunt, zowel voor u als voor uw familie. U maakt met haar kennis tijdens het eerste consult.

Wanneer de diagnose gesteld wordt, geeft ze u informatie over het ziekteverloop: wat is borstkanker, wat is de borstkliniek, welke onderzoeken staan u te wachten,... In geval van ingreep ziet de borstverpleegkundige u zowel voor als na de operatie. 

Gedurende uw verdere ziekteverloop zal u de borstverpleegkundige u op regelmatige tijdstippen ontmoeten. Natuurlijk kan u haar ook steeds bereiken voor vragen. Zij kan u doorverwijzen naar uw behandelende arts of verwijzen naar andere psychosociale medewerkers.

Op het einde van de radiotherapie zal zij u terug zien voor een afsluitend gesprek. Ook na uw behandeling en tijdens de verdere opvolging blijft zij beschikbaar voor bijkomende vragen of problemen.

Voor psycho-sociale begeleiding zal u contact hebben met één van de OPST-medewerkers die de Borstkliniek ondersteunen, namelijk Marieke Bejaer of Linda Houbracken, Sarah Palsterman en Ann Biebaut. Ook zij zijn voor u en uw familie beschikbaar tijdens de ganse periode van de behandeling, vanaf het moment dat u de diagnose heeft gekregen tot en met de controle consultaties na de behandeling.

Ter gelegenheid van de ingreep, tijdens uw opname en bij de start van de nabehandeling brengen wij u spontaan een bezoekje. Ook nadien wordt u verder opgevolgd. Wenst u ons op een ander moment nog te spreken, dan kan de behandelende arts of kan uzelf met ons contact opnemen. Wij zijn steeds bereikbaar tussen 8h30 en 16h30 op het telefoonnummer 053 72 44 79 of
053 72 49 66.

Waarmee kunnen zij u helpen?

  • Na de ingreep kan u enige moeite hebben om het huishoudelijk werk zelf te doen en heeft u misschien nood aan extra hulp. In samenwerking met verschillende thuiszorgdiensten (thuisverpleging, gezins- en bejaardenhulp, warme maaltijden) kunnen we dit in goede banen leiden;
  • Ook met vragen rond administratieve formaliteiten kan u bij ons terecht bijv. financiële tegemoetkomingen;
  • Uw verhaal nog eens kunnen vertellen kan bijdragen tot het gevoelsmatig herstel. Wij beluisteren uw zorgen en problemen en kunnen eventueel verdere psychologische begeleiding aanreiken;
  • Indien u vragen heeft in verband met de bestraling of de chemotherapie kunnen wij u hierover informeren. Ook praktische vragen zoals hoe moet ik dagelijks naar het ziekenhuis komen? Ik kan niet met de wagen rijden, ik ga mijn haar verliezen, waar kan ik een pruik kopen? kunnen besproken worden;
  • Indien u een borstamputatie heeft ondergaan, krijgt u de gelegenheid om een voorlopige borstprothese aan te schaffen (meer info : zie verder).

Bij het einde van ons gesprek krijgt u ook de gepaste schriftelijke informatie mee, die kan dienen als aanvulling voor uw persoonlijke informatiemap.

Praktisch informatie over een borstprothese

U krijgt na uw operatie informatie over een borstprothese door de borstverpleegkundige.

Indien u een borstsparende operatie gehad heeft, is het mogelijk dat u toch een verschil in grootte van de borsten ervaart. In dit geval kan het helpen om een gedeeltelijke prothese (deelprothese) te dragen. Vraag hierover info bij uw borstverpleegkundige. Om een terugbetaling te krijgen, heeft u steeds een attest nodig. Dit zal u ook ontvangen via de borstverpleegkundige.

Wanneer u een amputatie heeft gehad, komt de borstverpleegkundige langs om een voorlopige borstprothese en een passende, postoperatieve BH aan te meten. Zes tot acht weken na uw operatie kan u in de thuiszorgwinkel of bij een bandagist een definitieve prothese afhalen. Best maakt u hiervoor een telefonische afspraak. U heeft hiervoor een ondertekend attest van de arts nodig, die u via de borstverpleegkundige kan verkrijgen.

U geeft dit attest af in de thuiszorgwinkel en zij regelen de betaling van de prothese onmiddellijk met het ziekenfonds. U hoeft dan niets zelf te betalen (derdebetalerssysteem). Het kan ook zijn dat u de prothese afhaalt bij de bandagist. U dient dan met de factuur en het attest van de arts naar uw ziekenfonds te gaan. U krijgt achteraf een terugbetaling.

Na één jaar heeft u recht op een nieuwe prothese, op voorwaarde dat u een ondertekend attest van uw arts kan voorleggen. Na het eerste jaar heeft u telkens om de twee jaar recht op een nieuwe prothese. Hierbij heeft u ook telkens een ondertekend attest nodig voor de terugbetaling.

Praktische informatie  voor de aankoop van een pruik

Na de consultatie bij de oncoloog in kader van de opstart van chemotherapie komt u aansluitend langs bij de borstverpleegkundige.

Zij zal met u de werking van het dagziekenhuis en het secretariaat bespreken. Daarnaast geeft zij u info over de mogelijke nevenwerkingen van de chemotherapie. U krijgt alle informatie ook mee op papier, zodat u dit rustig thuis nog eens kan nalezen.

Verder zal zij met u de aankoop van een pruik bespreken. De borstverpleegkundige bezorgt u een attest voor de terugbetaling van de pruik via de mutualiteit (180 euro). Daarnaast kan u bij uw hospitalisatieverzekering bevragen in welke mate zij de aankoop vergoeden. U zal ook een adressenlijst mee krijgen, waar u terecht kan voor de aankoop van een pruik.

Praktische informatie bij de bestraling

 U zal na uw consultatie bij de arts een afspraak krijgen bij de sociaal verpleegkundige. Zij zal u informeren over de simulatie. Daarnaast zal zij u informeren over het verloop van de radiotherapie en mogelijke nevenwerkingen. U zal geïnformeerd worden over de producten die u mag gebruiken tijdens de radiotherapie en over allerlei praktische zaken zoals vervoer en gratis parkeerkaartjes.

Indien u nog bijkomende vragen heeft, mag u ten allen tijde contact opnemen met een medewerker van het oncologisch psychosociaal support team.

Praktische informatie voor tijdens de chemotherapie

 Tijdens uw chemotherapie komt de borstverpleegkundige langs bij de start, wanneer u wisselt van chemotherapie en op het einde van de behandeling. Daarnaast kan zij u informeren over infosessies, workshops, gelaatsverzorgingen, oncorevalidatie en andere activiteiten binnen het ziekenhuis. Verder kan u ook raad vragen in kader van financiële vergoedingen, hospitalisatieverzekering of het regelen van thuishulp of thuisverpleging.

Daarnaast biedt zij ook een luisterend oor. Zij informeert naar het verloop van de chemotherapie en welke nevenwerkingen u ervaart. Zij zal u bij de start een dagboek mee geven waarin u de symptomen die u ervaart kan noteren. Dit dagboek mag u meebrengen naar de volgende chemokuur en voorleggen aan uw behandelend arts. Zo heeft de arts onmiddellijk een duidelijk beeld van hoe u alles ervaren heeft.

Informatie op maat

U zal via de borstverpleegkundige schriftelijke informatie meekrijgen via uw patiëntenmap. Daarnaast kan u bij de borstverpleegkundige terecht voor het ontlenen van interessante literatuur. Vraag gerust welke boeken beschikbaar zijn.

Dr. Heidi Roelstraete
Wij werken ook nauw samen met patiënten- en lotgenotenverenigingen. Met hun activiteiten ondersteunen ze de patiënten tijdens hun behandeling en dragen ze effectief bij tot een beter herstel.
Dr. Roelstraete