Radiotherapie bij borstkanker

Inhoudstafel

U hebt van uw arts vernomen dat u binnenkort met radiotherapie zal starten. Via de aparte titeltjes in het menu verkrijgt u informatie omtrent de bestralingsafdeling, uw behandeling en de mogelijke neveneffecten.

De informatie op deze website kan het persoonlijk overleg met uw arts en met de andere medewerkers van het behandelend team nooit volledig vervangen. Zijn staan altijd open voor een gesprek.

Kankercellen treffen

Radiotherapie of bestraling bestaat uit het toedienen van ioniserende straling om kankercellen op een wel afgebakende zone te behandelen. De straling vernietigt de kankercellen of remt deze in hun groei. Hierbij kan ook gezond weefsel dat zich rond de tumor bevindt beschadigd worden. Gezonde cellen zijn echter beter bestand tegen straling en kunnen zich beter herstellen. De opzet van de behandeling is om het gezwel zoveel mogelijk te vernietigen en het gezonde weefsel binnen het bestralingsveld te sparen.

Precisiebestraling

Aan de hand van een vooropgestelde planning wordt de stralenbundel nauwkeurig gericht op de tumor of op de plaats waar de tumor zich bevond. Om het gezonde weefsel niet te belasten wordt de totale bestralingsdosis verdeeld over één of meerdere bestralingsvelden vanuit verschillende bestralingshoeken.

De totale dosis wordt in verschillende kleine hoeveelheden, fracties gegeven zodat het gezonde weefsel de kans krijgt op herstel.

De radiotherapeut maakt gebruik van verschillende soorten straling en bestralingstechnieken. De keuze voor een bepaalde techniek is afhankelijk van de aard en plaats van het gezwel. Het toestel waarmee u wordt bestraald, noemt men een linaire versneller. Naast deze uitwendige bestraling met de lineaire versneller is soms inwendige bestraling noodzakelijk. Dit betekent dat er voor een korte tijd een radioactieve stof wordt ingebracht in het lichaam.

Bestralingsschema's

Radiotherapie wordt meestal vijf dagen per week gegeven. De totale duur kan variëren van 3 tot 7 weken. De duur van de behandeling wordt aan het begin van de behandeling met u besproken.

De meeste behandelingen gebeuren op ambulante basis en vergen geen hospitalisatie. Bestraling kan een op zichzelf staande therapie zijn, maar kan ook in combinatie met chirurgie, chemotherapie, hormonentherapie worden toegepast.

Na-bestraling

Bestraling wordt in na een borstoperatie voorgesteld om het risico op herval (of recidief) in een bepaalde zone zoveel mogelijk te beperken. Het risico op recidief wordt uiteraard meebepaald door de ernst van de ziekte, de lokale uitgebreidheid van de tumor, het type ingreep enz... Wanneer het risico op lokaal herval te klein is wordt uiteraard geen bestraling voorgesteld. Ook wanneer de algemene toestand van de patiënt het niet toelaat, wordt bestraling weggelaten.

Naast recidieven in de amputatiezone of in de geopereerde borst bij borstsparende ingreep, kunnen ook recidieven ontstaan in de klierstreken (met name in de klierstreek achter het borstbeen, achter het sleutelbeen en in de okselklierstreek). Ook deze zones kunnen dan al dan niet bestraald moeten worden.

Vergeten we niet dat radiotherapie in borstkankerbehandeling nog een aantal andere indicaties kent: bestraling botuitzaaiingen, hersenuitzaaiingen, ....

In sommige borsttumoren wordt tijdens de operatie een deel van de bestraling toegediend. Dit kan allen in een beperkt aantal gevallen toegepast worden.

Het behandelteam

Op de afdeling radiotherapie werken verschillende medewerkers samen om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen garanderen. Uw behandelteam bestaat uit een arts-specialist in radiotherapie,  stralingsfysici en dosimetristen, een medisch secretaresse, verpleegkundigen, technologen, psychologen en logistieke medewerkers

Wij streven ernaar dat u zoveel als mogelijk door dezelfde arts wordt geholpen (al is de eventueel vervangende arts uiteraard eveneens op de hoogte van uw dossier).

Uw borstverpleegkundige blijft uiteraard ook ter beschikking voor bijkomende vragen.

Praktisch verloop - Mogelijke bijwerkingen

Radiotherapie brochure borstkliniek

Radiotherapie brochure bestraling met Deep Inspiration Breath Hold